<เล่าสู่กันฟัง>ปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1_54 ศรช.ทต.เมืองเมืองพล 1

ปฐมนิเทศ

    

      ศูนย์การเรียนชุมชนเทศบาลเมืองเมืองพล 1 โดยศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา1/54 ทั้ง 3 ระดับ เพื่อสร้างเข้าใจการเรียนการสอน กศน. , โครงสร้างหลักสูตร , การพบกลุ่มและทำกิจกรรมระหว่างศึกษา กศน.

      ฝึกทักษะการอ่านโดยให้ร้องเพลงมาร์ชครู กศน.ขอนแก่นและรำวง กศน.สร้างสรรค์ เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษา กศน. และสร้างนิสัยรักการอ่าน การกล้าแสดงออก โดยใช้เพลงเป็นสื่อ

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)