ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ

สรุปวิจัยส่ง เลขที่ 72ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ  โดยสาโรช โศภีรักข์

บทที่  1

ศึกษาการยอมรับ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ  ว่ามีกระบวนการตัดสินใจยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาอย่างไร  ทำเป็นกรณีตามวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

 

บทที่  2

- ความหมายของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- ประเภทของนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- ทฤษฎีแนวคิดเกี่ยวกับการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

- หลักการและทฤษฎีทางการติดต่อสื่อสาร

- ทฤษฎีเกี่ยวกับทัศนคติและแรงจูงใจ

- ความหมายครูเกียรติยศ

บทที่  3

เก็บรวบรวมการวิจัยเชิงปริมาณเป็นแบบสอบถาม  8  ตอน

- ตัวแปรต้น  คือ  คุณลักษณะส่วนตัวของครูเกียรติยศ

- ตัวแปรตาม  คือ  ผลของการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษาของครูเกียรติยศ

บทที่  4

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแสดงว่าให้เห็นว่าครูเกียรติยศยอมรับนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีการศึกษา แต่พฤติกรรมโดยรวมครูเกียรติยศ  เปิดรับสื่อมวลชน  สื่อบุคคลน้อย  อาจเป็นเพราะ  ตัวครูเกียรติยศไม่ค่อยสนใจรับรู้ข่าวสารต่างๆ  หรือมีภารกิจจากงานประจำมาก

บทที่  5

สรุปผลและข้อเสนอแนะการยอมรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาของครูเกียรติยศขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายสาเหตุ  เช่น  อายุ  การศึกษา  และลักษณะการทำงาน ส่วนด้านตัวนักเทคโนโลยีการศึกษาจะต้องปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างแก่ผู้ที่อยู่ในวงการอื่นๆ  เช่น นักการศึกษา  นักฝึกอบรม  หรือผู้ทำหน้าที่ทางด้านการเผยแพร่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน sunan

คำสำคัญ (Tags)#ส่งสรุปวิจัย ดร.ดิศกุล

หมายเลขบันทึก: 441526, เขียน: 30 May 2011 @ 21:01 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:44 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)