ตัวอย่างงานวิจัย

  ติดต่อ

  แลกเปลียนเรียนรู้  

สารนิพนธ์     ชื่อเรื่อง .............................................................................................................................

      .....................................................................................................

ผู้วิจัย           …………………………………………… (ไม่มีคำนำหน้า)

สาขาวิชา       การบริหารการศึกษา    

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก        ..................................................................

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม        ..................................................................

 

               

                     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา   อนุมัติให้สารนิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

                               .............................................................................คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

                                   (………………………………………………..)

                                                  

คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์

 

 

                                    .............................................................................ประธานกรรมการ

     (………..………………………………………)

 

                                                                                                                

    .............................................................................กรรมการ

                (…………………………………………………)

 

 

                                    .............................................................................กรรมการและเลขานุการ

                                (…………………………………………………)

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดาว

หมายเลขบันทึก: 441329, เขียน: , แก้ไข, 2012-12-11 13:44:50+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 1, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #แลกเปลี่ยน

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)