เมื่อเราพูดคำว่า คาถา เรามักจะคิดถึง คาถาป้องกันผี คาถามหาเสนห์ คาถาค้าขายรำรวย คาถาโชคลาภ และอีกมากมาย

จะมีใครรู้บ้าง ว่ามี คาถาเรียนเก่งอยู่ด้วย คาถาบทนี้ผมได้มาจาก พระมหากัลยา แห่งวัดหนองเต่า ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตอนที่ผมเรียนชั้นมัธยยมศึกษาปีที่ 2

 คาถา มีคำสั้น ๆ อยู่ 4 คำ ดังนี้

"พอ แข็ง ตั้ง เข้า"

พอ คือ พอใจ ต้องมีความพอใจในตนเอง มีความพอใจในวิชาเรียน มีความพอใจในโรงเรียน มีความพอใจในตัวผู้สอน เมื่อมีความพอใจแลวเราก็จะเกิดความรักในสิ่งที่เรียนและสิ่งที่ทำ

แข็ง คือ แข็งใจ แข็งใจกับสิ่งยั่วยุรอบข้าง เช่น แข็งใจอ่านหนังสือ แข็งใจต่อการออกไปเทียว แข็งใจต่อการทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่อาจส่งผลต่อการเรียนในด้นลบ

ตั้ง คือ ตั้งใจ ทำอะไรควรมีความตั้งใจ เอาใจใส่ และทำอย่างเต็มที่ เต็มกำลัง เช่น เวลาเรียนตั้งใจเรียน เวลทำงานตั้งใจทำงาน

เข้า คือ เข้าใจ เมื่อเราทำทุกสี่งทุกอย่างที่กล่าวมาแล้ว ก็จะเกิดความเข้าใจตามมาเอง

ให้หมั่นท่องและปฏิบัติจนเป็นนิสัย แล้วจะทำให้เราเรียนเก่งเอง ใครนำไปบูชา หรือใช้เป็นประจำจะเกิดมงคลต่อชีวิตตลอดไป

ขอให้ผู้ที่บูชาคาถานี้ประสบความสำเร็จในการเรียน การงาน การดำรงค์ชีวิต ตลอดไป