การเก็บถุงพลาสติกไว้ใช้ซ้ำ(reuse)

kru jamrian
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเก็บถุงพลาสติกไว้ใช้ซ้ำ(reuse),ภาวะโลกร้อน

การเก็บถุงพลาสติกไว้ใช้ซ้ำ(reuse)

การเก็บถุงพลาสติกไว้ใช้ซ้ำ(reuse)
      ในชีวิตประจำวันเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรามีส่วนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน เวลาไปตลาดแม่ค้าส่วนใหญ่จะบรรจุของลงถุงพลาสติกให้เรา แม้จะปฏิเสธ แต่เขาก็ไม่ยอม พยายามจะยัดเยียดให้เราจนได้ด้วยเกรงว่าของที่ให้เรามาจะเสียหาย เราอาจจะไม่ซื้อของเขาอีก
      การใช้หลัก 5 R ในชีวิตประจำวันจะช่วยชลอภาวะโลกร้อนลงได้
      R1  reuse     นำของที่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำ
      R2  repair    ซ่อมแซมของชำรุดให้คืนสภาพที่จะใช้ต่อไปได้    
      R3  recycle  นำของที่ใช้แล้วมาแปรรูป แปรสภาพเป็นของชิ้นใหม่ นำมาใช้ประโยชน์
      R4  reduce   ลดการใช้ให้น้อยลง ไม่ใช้ฟุ่มเฟือย ไม่สะสม เปลี่ยนของใหม่บ่อยๆ  ลดบรรจุภัณฑ์ให้น้อยลง
      R5  reject    ปฏิเสธหรืองดใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีผลกระทบต่อสิ่ง
แวดล้อม ทั้ง 5 หลักปฏิบัติดังกล่าวเราน่าจะทำได้อย่างน้อยสักสองสามข้อ หรืออาจทำได้หลายข้อแต่อาจจะไม่บ่อยนักก็ถือว่าได้มีส่วนร่วมลดภาวะโลกร้อน
      การนำถุงพลาสติกมาใช้ซ้ำ เป็นการ reuse ที่ทำได้ง่ายแต่ควรเก็บให้สะอาด เรียบร้อย สะดวกในการใช้  ที่ทำอยู่เป็นประจำอยากนำมาขยายต่อมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

เรามาเก็บไว้ใช้ซ้ำตามหลัก 5 R กันเถอะ
1. กลับจากตลาดถุงพลาสติกเต็มห้องครัว
2. เลือกใบที่แห้งสะอาดมาคลื่ออกให้ได้ตามรูปแบบเดิม
3. พับครึ่งตามแนวนอน
 
4. พับครึ่งของครึ่งอีกที

5. พับครึ่งตามยาว

6. จับมุมพับเข้ามาเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำไปเรื่อยๆจนเกือบจะจบ
แนวยาว

7. สุดท้ายพับส่วนที่เหลือเป็นสามเหลี่ยมกลับหัวแล้วพยายาม
เอาส่วนปลายแหลมสอดเข้าช่องสามเหลี่ยมที่พับมาตั้งแต่ต้น

8. รูปสำเร็จ รูปสามเหลี่ยม คัดแยกตามขนาด นำไปใส่ขวดโหล
เปล่าปิดฝาหยิบมาใช้ง่าย สะดวก สะอาด
ช่วยกันลดภาวะโลกร้อนทุกครั้งที่สามารถทำได้ด้วย 5

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โลกกว้างของครูจำเรียนความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 
  • มีเรื่องแปลกมาบอก
  • ด้วยความคิดถึงครับ
  • ได้ความรู้มากจริงๆ
เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่มาเยี่ยมชม

แปลกใจ ตรงไหนแปลกคะ