งานฉลองสมโภชพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์

 

 

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ปวงชนทุกหมู่เหล่า ร่วมงานฉลองสมโภชพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประทานจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และบรรจุอัฐิธาตุ รูปเหมือนพระเดชพระคุณ พระโพธิธรรมจารย์มหาเถระ (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) ณ วัดภูริทัตตวนาราม เมืองออนทาริโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

รายนามพระสงฆ์ที่นิมนต์มาร่วมงาน
เขียนโดย วัดภูริทัตตวนาราม   
อังคาร, 12 เมษายน 2011
คณะพระเถรานุเถระจากประเทศไทย ที่เดินทางมาปฏิบัติศาสนกิจ และนิมนต์มาร่วมงานฉลองสมโภชพระพุทธรัตนเจดีย์ศรีบูรพาจารย์ ระหว่างวันที่ ๑๘ พฤษภาพคม -๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔
รายนามพระเถรานุเถระ
๑.พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร พรรษา ๔๑
๒.พระอาจารย์ณรงค์ อาจาโร เจ้าอาวาสวัดป่ากกสะทอน จ.อุดรธานี พรรษา ๔๐
๓.พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข วัดป่าไชยชุมพล จ.เพชรบูรณ์ พรรษา ๓๘
๔.พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ เจ้าอาวาสวัดธรรมสถิตย์ จ.ระยอง พรรษา ๓๗
๕.พระอาจารย์บุญมี ธัมมรโต เจ้าอาวาสวัดป่าศรัทธาถวาย จ.อุดรธานี พรรษา ๓๖
๖.พระอาจารย์จำรัส จันทโชโต เจ้าอาวาสวัดเจริญสมณกิจ จ.ภูเก็ต พรรษา ๓๕
๗.พระอาจารย์มานะ เทวธัมโม เจ้าอาวาสวัดถ้ำวิมานเจีย จ.กาฬสินธุ์ พรรษา ๓๔
๘.พระอาจารย์เฉลิม ธัมมธโร เจ้าอาวาสวัดป่าภูแปก จ.เลย พรรษา ๓๔
๙.พระอาจารย์นพดล นันทโน เจ้าอาวาสวัดป่าดอยลับงา จ.กำแพงเพชร พรรษา ๓๓
๑๐.พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ ภูษิต (จันทร์) ขันติธโร เจ้าอาวาส/ประธานมูลนิธิ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน จ.กาญจนบุรี พรรษา ๓๐ (ผู้นำคณะ)
๑๑.พระอาจารย์วิทยา กิจจวิชโช เจ้าอาวาสวัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน จ.เชียงใหม่ พรรษา ๒๖
๑๒.พระอาจารย์วีรศักดิ์ มหาศาล เจ้าอาวาสวัดป่านาแค จ.อุดรธานี พรรษา ๒๖
พระติดตาม
๑๓.พระรัฐวี เรืองจินดา วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี พรรษา ๑๘
๑๔.พระกิตติศักดิ์ โกพลรัตน์ วัดป่าหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน พรรษา ๑๔
๑๕.พระชัยพฤกษ์ ศรีธรรมรัช วัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน พรรษา ๓
คณะลูกศิษย์ฆราวาสผู้ติดตาม
๑.นายวิชิต แก่นกำจร อธิบดีอัยการ เขต ๑ สำนักงานอัยการสูงสุด และกรรมการมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ/บรรณาธิการนิตยสารน่านฟ้า
๒.พ.ต.ท.ศิภิฎพงศ์ ภักดิ์จรุง กรรมการมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัวฯ
๓.น.ส.สุพรรณ สุขกุล กรรมการมูลนิธิวัดป่าหลวงตามหาบัว/บรรณาธิการนิตยสารน่านฟ้า
๔.นายสมชัย วิเศษมงคลชัย นายสัตวแพทย์
๕.นางสุวรรณี โอวาทชัยพงศ์ เจ้าหน้าที่การบินไทย

ขอเชิญร่วมทำบุญ สร้างวิหาร

อานิสงส์การสร้างเจดีย์

อานิสงส์การสร้างพระบรมธาตุเจดีย์
และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ

เป็นที่รักของภรรยาหรือสามี
เป็นเศรษฐีทุกชาติไป
ภยันตรายใดๆ ไม่แพ้วพาน
มียศบริวารพร้อมพรัก
เป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์
ผิวพรรณผุดผ่องใสดั่งทองคำ
เป็นผู้นำของปวงชน
กุศลได้เกิดเป็นพระราชา
จะบรรลุอภิญญาทั้งหก
ปิดประตูนรกโลกันต์
ประตูสวรรค์ทุกชั้นเปิด
บังเกิดเป็นจอมเทวดา
สมความปรารถนาทุกประการ
(คัมภีร์ขุททกนิกาย อปทาน และคัมภีร์มังคลัตถทีปนีแปล เล่ม ๑) 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน รวมเรื่องธรรม

คำสำคัญ (Tags)#งานฉลองสมโภช

หมายเลขบันทึก: 439794, เขียน: 19 May 2011 @ 07:22 (), แก้ไข: 10 Jun 2012 @ 22:28 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)