มาตรฐานการประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน


หมู่บ้านไอโอดีน

การจัดการความรู้ :  มาตรฐานการประเมินชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน

งานตามยุทธศาสตร์ :  การดำเนินงานไอโอดีนในพื้นที่

เป้าหมาย :  ดำเนินงานในหมู่บ้านทุกแห่ง เข้าร่วมในโครงการ เป็นหมู่บ้านไอโอดีน  ครบ ร้อยละ100

เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ไอโอดีนมีส่วนสำคัญในกระบวนการสร้างธัยรอยด์ฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการสร้างเซลล์ของร่างกาย และสมองทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างปกติ โดยเฉพาะทารกที่อยู่ในครรภ์มารดาจนถึงอายุ 2 ปี หากขาดสารไอโอดีนจะทำให้สมองเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลดความเฉลียวฉลาดหรือระดับสติปัญญา(ไอคิว) ของเด็กได้ถึง 10 -15 จุด ทำให้เด็กมีปัญหาการเรียนและกระทบต่อการเจริญเติบโตถ้าขาดไอโอดีนรุนแรงจะเป็นโรคเอ๋อ

          จากการสำรวจไอคิวของคนไทย โดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเมื่อ พ.ศ. 2551 -2552 พบไอคิวเฉลี่ย 91 จุด (ไอคิวเฉลี่ยปกติ 90-110 จุด) อีกทั้งผลการสำรวจพัฒนาการในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขพบพัฒนาการสมวัยลดลงโดยปี 2542 มีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 72 ปี 2547 ร้อยละ 71 และปี 2550 ลดลงเหลือร้อยละ 67

          กรมอนามัยได้สำรวจสถานการณ์โรคขาดสารไอโอดีนในประเทศไทย ระหว่าง พ.ศ. 2550 2552 พบสัดส่วนระดับไอโอดีนปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์ที่ต่ำกว่า 150 ไมโครกรัม ต่อลิตรคิดเป็นร้อยละ 61.2,58.5 และ59.0 ตามลำดับ รวมทั้งค่ามัธยฐานไอโอดีนในปัสสาวะหญิงตั้งครรภ์น้อยกว่าปกติเป็น 117.8 ไมโครกรัมต่อลิตร (พ.ศ.2552) และระดับฮอร์โมนกระตุ้นต่อมธัยรอยด์ในทารกแรกเกิดมีมากกว่า 11.2 มิลลิยูนิตต่อลิตร เป็นร้อยละ 15.2 (พ.ศ.2551) ซึ่งแสดงว่าประเทศไทยยังมีภาวะขาดสารไอโอดีน

          ดังนั้น ศูนย์อนามัยที่ 8 โดยกลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและผู้รับผิดชอบงานวิชาการโภชนาการ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาสติปัญญา และคุณภาพชีวิตคนไทยด้วยไอโอดีนที่เป็นนโยบายสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ศูนย์อนามัยที่ 8 อย่างเป็นระบบ โดยเริ่มตั้งแต่รากฐาน กระบวนการ ภาคี และส่งผลต่อชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลต่อการบรรจุเป้าหมายที่นำทางการพัฒนาแห่ง 

สหัสวรรษ ในปี 2558 (Millennium Development Goal Plus : MDG+) ขององค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ต่อไป

รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. พะเยาว์  กรีกำ 2. คุณวันเพ็ญ   สส.จ กำแพงเพฃร      3.  คุณศุภมาส     สส..พิจิตร    4.  คุณดวงรัตน์    สส...อุทัยธานี  5.  คุณสุมาลี   สส..นครสวรรค์

คำสำคัญ (Tags): #hpc8
หมายเลขบันทึก: 438938เขียนเมื่อ 11 พฤษภาคม 2011 13:35 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มิถุนายน 2012 10:12 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี