124 ปฐมนิเทศ 1-2554

124 ปฐมนิเทศ 1-2554

    เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอคลองหลวง ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1/2554 ณ กศน.อำเภอคลองหลวง และได้เชิญดร.ไพฑูรย์ ชำศิริพงษ์ (สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดปทุมธานี) เป็นเกียรติในกิจกรรมนี้ด้วย

 

       

       exp:2011-05-01 @klongluangnfe.org

       รอการแก้ไข

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองห้า(สายใยรักแห่งครอบครัว)ความเห็น (0)