จัดกิจกรรมส่งเสริมภาคฤดูร้อน

KeaKai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
จัดกิจกรรมส่งเสริมภาคฤดูร้อน

            

  

              องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม   โรงเรียนวัดยม  และ  กศน. ตำบลวัดยม     ร่วมกันจัดกิจกรรม โครงการ "ส่งเสริมความรู้ภาคฤดูร้อน"  ในระหว่างเดือนเมษายน 2554  ให้กับเยาวชนในท้องถิ่นและพื้นที่ใกล้เคียง  ได้รู้จัดการให้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและครอบครัว  โดยมีกิจกรรมดังนี้  ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  คอมพิวเตอร์พื้นฐาน  ศิลปะ  และงานประดิษฐ์  ให้เยาวชนได้เลือกเรียนตามความสมใจและที่ตนเองถนัด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลวัดยมความเห็น (0)