เดร็กคิวล่าได้ลงไปในนรก ยมทูตเห็นว่ายังไม่ถึงฆาตก็เลยให้ขึ้นไปใหม่และให้พรสามข้อ
เดร็กคิวล่า.ข้อหนึ่งข้าขอให้ขาวเหมือนสโนไวท์
ข้อสองข้าขอให้ได้เลือดตอลอดทั้งเดือน
ข้อสามข้าขอให้ได้ไกล้ชิดผู่หญิงให้มากที่สุด
ท่านยม.ย่อมได้ ทั้งสามข้อ
เดร็กคิวล่า.แล้วท่านจะให้ข้าเกิดเป็นอะไรล่ะ
ท่านยม.ลอริเอะไง