“ควันหลง (Following) นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2”

งานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดงาน “ควันหลง (Following) นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2” เรื่อง กระบวนทัศน์การบริหารงานวิจัยปลายทาง ณ MD 417 คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เวลา 08.30-16.30 น.
           การประชุมวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2  เมื่อวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2549 ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี   ผู้ที่มาร่วมงานรวมทั้งนักวิจัยที่นำเสนอผลงานต่างก็ได้ประสบการณ์ ความรู้ใหม่จากผู้ทรงคุณวุฒิ  และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยด้วยกัน    ชาววิจัยดีใจที่เห็นทุกท่านกลับไปด้วยใบหน้าที่เป็นสุข และคิดว่าคุ้มค่าที่ได้มาร่วมงานนี้              และในวันที่ 10 สิงหาคม 2549 งานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร จะจัดงาน ควันหลง (Following)  นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 2   เรื่อง กระบวนทัศน์การบริหารงานวิจัยปลายทาง  MD 417  คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อต่อยอดความรู้งานวิจัยจนถึงปลายทางแห่งความสำเร็จ  โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. จะเป็นการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พีรเดช ทองอำไพ  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และในช่วงบ่าย ตั้งแต่ 13.00 -16.30 ท่านจะเป็นพี่เลี้ยงในการร่วมหารือในเรื่อง กรอบและทิศทางของโจทย์วิจัยของเครือข่ายการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ปีงบประมาณ 2550            งานวิจัยจึงขอเชิญนักวิจัยและผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังค่ะ โดยสามารถขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานวิจัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร. 055261-000 ต่อ 1663 ค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน mobile & mine

คำสำคัญ (Tags)#2#ควันหลง#ครั้งที่#นเรศวรวิจัย (60)

หมายเลขบันทึก: 43747, เขียน: 09 Aug 2006 @ 14:27 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 15:35 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)