จากที่ได้เข้าอบรม วันที่ 27 กรกฎาคม 2549 กับ กลุ่ม NTU/Thailand เรื่อง การบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ    "เวลามีค่าเสียโอกาส:เลือกใช้วลากับสิ่งที่สำคัญมีคุณค่าสูงสุด จะได้ไม่ต้องเสียดายที่พลาดโอกาสภายหลัง  หมายความว่า ในช่วงเวลาที่เหมาะสม ถ้าไม่ได้คิดไมได้ทำ  ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้