ความขัดแย้งเบื้องต้น ๑

KUMPEE
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

      ความขัดแย้งเป็นสภาวะที่มีอยู่ตามธรรมชาติซึ่งดำรงอยู่และไม่สามารถแยกหรือหลีกเลี่ยงได้ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม แสดงให้ถึงความแตกต่างของผลประโยชน์ ค่านิยม และความเชื่อ ซึ่งเป็นการสร้างรูปแบบใหม่ในการเปลี่ยนทางสังคมและต้องพบการต่อต้าน แนวทางในการจัดการความขัดแย้งขึ้นอยู่กับนิสัยและทางเลือก อาจจะเป็นไปได้ที่เปลี่ยนการตอบสนองทางนิสัยและทางเลือกในการปฏิบัติที่ชาญฉลาด  (Hugh miall et  al 1999)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฅนอาสาความเห็น (0)