แนวปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็ก

แนวปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็ก

การจัดการความรู้ : แนวปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็ก งานตามภารกิจ : พัฒนาการคุณภาพให้บริการการดูแลเด็กป่วย เป้าหมาย : ลดอัตราการให้สารน้ำใหม่ในเด็ก เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ : ในปัจจุบันตึกเด็กป่วยมีผู้ป่วยเด็กในกลุ่มอายุ 0 – 5 ปี ที่ได้รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลมากขึ้นและผู้ป่วยกลุ่มนี้ส่วนมากจะได้รับการรักษาโดยการให้สารน้ำหรือยาทางหลอดเลือดดำ จากการให้บริการดังกล่าวประสบปัญหาคือ กลุ่มผู้ป่วยเด็กต้องรับการให้น้ำเกลือใหม่ในอัตราที่สูง จากปัญหาดังกล่าวทำให้เกิดผลกระทบต่องานบริการพยาบาลของตึกผู้ป่วยในหลายอย่าง ได้แก่ 1. เด็กต้องเจ็บหลายครั้งจากการให้น้ำเกลือใหม่ 2. ผู้ปกครองของเด็กเกิดความไม่พอใจในการให้บริการ 3. เสี่ยงต่อข้อร้องเรียนจากการให้บริการ 4. อาจเกิดอันตรายต่อเด็กหากให้น้ำเกลือไม่ได้ หรือไม่ได้รับยาตามแผนการรักษา 5. สิ้นเปลืองวัสดุ / อุปกรณ์มากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริการสูงขึ้น 6. พยาบาลต้องใช้เวลาในการให้น้ำเกลือมากขึ้น 7. พยาบาลเกิดความเครียดในการให้น้ำเกลือใหม่ รายชื่อสมาชิกกลุ่ม : 1. น.ส.สาวิตรี เชี่ยวชาญธนกิจ 2.นางดวงใจ มาละเงิน 3. น.ส.กิจจาณัฐ ไพรเผือก 4. นางภัชรินพร ช่างสันเทียะ 5.นางเก็จชณัฐ มงคลชาติ 6. นางนัยน์ปพร หัวดง 7.น.ส.วรางคณา สิทธิเกษร 8. น.ส.นภารัตน์ ปิยวรนนท์ ….....................................................................................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศูนย์อนามัยที่ 8

คำสำคัญ (Tags)#แนวปฏิบัติในการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำในเด็ก

หมายเลขบันทึก: 435079, เขียน: 12 Apr 2011 @ 11:56 (), แก้ไข: 19 Jun 2012 @ 10:41 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)