วันนี้ 8 เมษายน 2554 ได้มีโอกาสถ่ายรูปในชุด "เครื่องแบบปกติขาว" มีความรู้สึกภาคภูมิใจมาก (หล่อดี ..อิอิ)