ระบบบริหารงานวิจัยที่ผิด

มหาวิทยาลัยที่ไม่มีวัฒนธรรมวิจัย เอาระบบราชการเข้าไปครอบกิจกรรมวิจัย และทุนวิจัย ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นยากที่จะเข้มแข็ง......
          มีผู้ใหญ่ในวงการวิจัยท่านหนึ่งเล่าให้ผมฟังว่า มีมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กำหนดให้หัวหน้า โครงการวิจัยที่ลงนามรับทุนวิจัยจากภายนอกทุกโครงการ ต้องเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย อ้างว่า เพื่อให้ฝ่ายบริหารสามารถรับผิดชอบดูแลโครงการได้
 
          นี่คือระบบบริหารงานวิจัยที่ผิด และจะทำให้งานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นไม่ก้าวหน้า และอาจเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบของฝ่ายบริหาร หากมีการกำหนดเงินตอบแทน หัวหน้าโครงการวิจัย แล้วให้รองอธิการบดีได้รับเงินนั้นไป
 
          การดำเนินการเช่นนี้ หากเป็นทุนวิจัยจาก สกว. สมัยผมเป็น ผอ. ผมจะไม่เซ็นสัญญาให้ทุน เพราะผู้ลงนามเป็นหัวหน้าโครงการต้องเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยตัวจริง ที่เป็นหัวหน้าคณะผู้ลงมือ ทำวิจัย และเป็นผู้รับผิดชอบต่อคุณภาพของผลงาน และเป็นบุคคลที่ สกว. พิจารณาแล้วว่ามีประวัติ ผลงาน และคุณสมบัติน่าเชื่อถือว่าจะสามารถนำส่งผลงานคุณภาพสูงได้ตามเวลาที่ตกลงกัน
 
          การวิจัย ไม่ใช่ bureaucratic activity ที่ฝ่ายบริหารจะเข้ามาควบคุมด้วยการที่ฝ่ายบริหาร เข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าโครงการ 
 
          แต่เป็น creative activity ที่ผู้ลงมือทำวิจัยเป็นผู้รับผิดชอบผลงานของตน   และมีอิสระ และความคล่องตัว ในการใช้จ่ายทุนวิจัย เพื่อให้การวิจัยบรรลุผล และบรรลุอย่างมีคุณภาพสูง ทันกาล
 
          สมัยผมเป็นผู้อำนวยการ สกว. ผมกำหนดให้เงินวิจัยจาก สกว. ไปสู่บัญชีธนาคารที่เปิดเป็นพิเศษในชื่อของโครงการนั้น   และกำหนดให้หัวหน้าโครงการเป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่าย   ไม่ให้เงินนั้นเข้าสู่ระบบการเงินของมหาวิทยาลัยที่มีขั้นตอนยาว และไม่คล่องตัว   นักวิจัยจึงชอบทุนจาก สกว. เพราะหลายสาเหตุ   ที่สำคัญคือความคล่องตัว และการให้เกียรติ
 
          แต่แม้ให้เกียรติ ก็ต้องตรวจสอบ ไม่ให้เอาเงินไปใช้จ่ายผิดวัตถุประสงค์   ซึ่งมีวิธีทำได้ไม่ยาก
 
          มหาวิทยาลัยที่ไม่มีวัฒนธรรมวิจัย   เอาระบบราชการเข้าไปครอบกิจกรรมวิจัย และทุนวิจัย ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยนั้นยากที่จะเข้มแข็ง   ผมขอแนะนำให้ผู้บริหารอ่านหนังสือ “การบริหารงานวิจัย : แนวคิดจากประสบการณ์
 
 
วิจารณ์ พานิช
๒๐ มี.ค. ๕๔

         

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับ อาจารย์หมอ ;)...