ภาษาไทยนานๆคำ

หน่วยขายบริการหลัก กับ หน่วยขายบริการรอง มีขนาดไม่พอดีกัน ทำให้แน่น ตึง หรือฝืด เรียกหน่วยดังกล่าวว่า...

 

คับ

(ว.) มีขนาดไม่พอดีกัน ทําให้แน่น ตึง หรือ ฝืด สวมหรือใส่ได้โดยยาก เช่น เสื้อคับ หมวกคับ แหวนคับ, ตรงข้ามกับ หลวม.

หน่วยขายบริการหลัก กับ หน่วยขายบริการรอง มีขนาดไม่พอดีกัน ทำให้แน่น ตึง หรือฝืด เรียกหน่วยดังกล่าวว่า คับ  

 

คับ

(ก.) มีลักษณะหรือปริมาณเกินพอดี เช่น จระเข้คับคลอง ลิ้นคับปาก

หน่วยขายบริการหลักบางแห่ง มีเงินปริมาณเกินพอดี ไม่จัดสรรแบ่งหน่วยขายบริการรอง เหมือนคับปาก เรียกหน่วยดังกล่าวว่า คับ  

 

คับแค้น

(ว.) ลําบาก, ยากไร้, ฝืดเคือง, ลําบากเพราะถูกบีบคั้นทางใจหรือ ความเป็นอยู่

หน่วยขายบริการรองบางแห่ง ลำบาก ยากไร้ ฝืดเคือง เพราะหน่วยขายบริการหลักไม่จัดสรรเงินให้ อาการดังกล่าวเรียกว่า คับแค้น

 

คับขัน

(ว.) จําเป็นเฉพาะหน้าที่จะต้องทําหรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้, เข้าที่ลําบากหรือจําเป็น, ขับขัน ก็ว่า

หน่วยขายบริการหลายแห่ง ได้รับเงินค่าซื้อบริการไม่เพียงพอ แต่ต้องให้บริการดีตามนโยบาย จึง จําเป็นเฉพาะหน้า ที่จะต้องทํา หรือต้องสู้ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ หากไม่ทำก็ เข้าที่ลําบาก ภาวะดังกล่าวเรียกว่า คับขัน  

 

คับคั่ง

(ก.) อัดแอ, ยัดเยียด, เบียดเสียดกัน.

หน่วยขายบริการหลายแห่ง ผู้ใช้บริการ อัดแอ ยัดเยียด เบียดเสียดกัน ต้องทำนโยบาย ลดความแออัด  เรียกภาวะดังกล่าวว่า คับคั่ง

 

คับแคบ

(ว.) ไม่กว้างขวางพอ เช่น บ้านคับแคบ, ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น ใจคอคับแคบ

หน่วยขายบริการหลัก( คับ ) บางแห่ง ไม่กว้างขวางพอ ไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เรียกคับดังกล่าวว่า คับแคบ  

 

คับแคบแอบใจ

(ว.) อึดอัดใจเต็มทน

หน่วยขายบริการรอง ที่ อึดอัดใจเต็มทน กับหน่วยขายบริการหลัก คับแคบ

เรียกความรู้สึกดังกล่าวว่า คับแคบแอบใจ  

 

คับอกคับใจ

(ก.) อึดอัดใจ, รู้สึกอัดอั้นตันใจ, รู้สึกคับแค้นอยู่ในอกในใจ. 

เหมือน คับแคบแอบใจ หากรู้สึก คับแค้น ด้วย เรียกความรู้สึกดังกล่าวว่า คับอกคับใจ

 

คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

(สำ) ที่อยู่แม้จะคับแคบก็อยู่ได้ถ้าสบายใจ แต่ถ้าอึดอัดใจที่อยู่จะกว้างขวางใหญ่โตอย่างไรก็อยู่ไม่ได้

หน่วยขายบริการรอง ที่รู้สึก คับอกคับใจ แต่พูดอะไรไม่ออก มักปลอบใจตัวเองว่า คับที่อยู่ได้ คับใจอยู่ยาก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog Officeความเห็น (0)