ช่วงนี้ติดใจ FireFox

Firefox Extensions
Extend Firefox: Your Guide to Writing Firefox Extensions ดูผ่านๆ แล้วเขียนได้ดี มีเวลาจะมาเขียน plugins เล่นๆ สักอัน