พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554


พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

"พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554"

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม 128 ตอนที่ 21 ก หน้า 1 - 3 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป...โดยให้ยกเลิกความในมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 โดยให้ใช้ข้อความตามไฟล์ด้านล่างนี้แทน...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb008.pdf

ศึกษารายละเอียดพระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะและ

เงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

พ.ศ. 2547 ได้จากไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/bb009.PDFความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี