การจัดการองค์ความรู้ ด้านเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย

drapichart
เด็กปฐมวัย, โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล

บล็อกนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สำหรับด้านเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย ครับ กรุณาโพสต์ได้ที่นี่ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คำสำคัญ (Tags)#km#rmutt#het

หมายเลขบันทึก: 433334, เขียน: 29 Mar 2011 @ 20:40 (), แก้ไข: 11 Dec 2012 @ 13:40 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-อนุญาตแบบเดียวกัน, ดอกไม้: 3, ความเห็น: 11, อ่าน: คลิก


ความเห็น (11)

 

เทคนิคที่แตกต่างกัน  ดังนี้

       - จัดการประชุมสัปดาห์ละ  1  ครั้ง  โดยการเพื่อนช่วยเพื่อนแลกเปลี่ยนความรู้  ของเทคนิคแต่ละคน  ในเรื่องการเรียนการสอน

       - การใช้สื่อการสอน  การจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อจากสภาพแวดล้อมจริงและใช้สื่อของจริงในการเรียนการสอนให้เด็กมีส่วนร่วมกับผู้ปกครองโดยใช้เทคนิคการทำอาหารเพื่อสร้างลักษณะสุขนิสัยให้กับเด็กปฐมวัย

       - เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรม คือให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม และใช้สื่อประกอบการปฏิบัติกิจกรรม เช่น  สื่อภาพ สื่อของจริง  เป็นต้น

       -  ใช้เพลงเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน  การแลกเปลี่ยนความรู้ของครูโดยใช้เพลงเก็บเด็ก  เช่น  คำคล้องจอง  หรือเพลงต่างๆ 

       -  การจัดการเรียนรู้แบบโครงการ  ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เด็กให้ความสนใจโดยการสร้าง  mind maps  การจัดทำการสอนแบบโครงการภาคการศึกษาละ  1  ครั้ง

       -  การจัดทำโครงการของครูผู้สอน  เช่น  โครงการต้นไม้  โครงการไข่ 

       -  การจัดทำโครงการนิทาน  โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำนิทาน  เช่น นิทาน Big book  เป็นผลงานของห้องเรียนเดือนละ  1  ครั้ง 

       -  การใช้นิทานเป็นสื่อในการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย  ซึ่งเด็กปฐมวัยจะมีความสนใจในกิจกรรมการเล่านิทานเป็นอย่างมาก  ถ้าครูผู้สอนมีเทคนิคการเล่านิทานที่น่าสนใจ  เช่น  การใช้สื่อประกอบแทนหนังสือภาพ  เช่น  ผู้เล่าเป็นนักเรียนในห้องเรียน  เพื่อนๆ  ออกมาเปลี่ยนกันเล่า  ผู้ฟังก็จะมีความสนใจในกิจกรรมของห้องเรียน

การใช้สื่อที่ทันสมัย

   -  การนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการเรียนการสอน  เช่น  การเชิญวิทยากรมาอบรมครูเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  และครูสามารถนำนวัตกรรมใหม่ๆ   มาใช้ในการเรียนการสอน

   -  การเรียนรู้นอกห้องเรียน  เช่น  สถานที่สำคัญในชุมชน/ร้านค้า/โรงพยาบาล/สถานีตำรวจ/วัด/ตลาด

   -  การใช้น้ำเสียงในการสอน  เช่น  เสียงหนักเบา  เสียงเลียนแบบสัตว์ ประกอบการเรียนการสอน เป็นต้น

- การใช้สื่อจาก CD-ROM/VCD ตามหน่วยการเรียนรู้

- สนับสนุนการใช้สื่อสร้างสรรค์ให้เด็กใช้สื่อสร้างสรรค์และทำให้เด็กมีจินตนาการตามอิสระและเรื่องของการแบ่งกลุ่มโดยการเลือกวัสดุในการทำกิจกรรมสร้างสรรค์ตามความอิสระและตามจินตนาการ

- การบูรณาการการเรียนการสอนโดยการจัดการพัฒนาครู  การให้ครูได้ศึกษาดูงานจากโรงเรียนต่างๆ  และนำองค์ความรู้นั้นๆ มาพัฒนาครู

- สื่อรูปแบบการสอน เช่น ศิลปะสร้างสรรค์/ สื่อเทคโนโลยีการใช้เทคโนโลยี / การบูรณาการการสอน

เด็กสมัยนี้เก่งเพราะครูเก่งนี่เอง

เรียน ท่านอาจารย์ในกลุ่มนี้ครับ อยากจะให้ท่านเจาะลึกกระบวนการที่ท่านได้ทำแล้ว และประสบผลสำเร็จ นำมาลงในบล็อกนี้ครับ หากท่านใดนำไปใช้ จะได้นำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไปนะครับ ขอบคุณครับ จาก อ.อภิชาติ

เรียนท่านอาจารย์ในกลุ่มนี้ ผมลองไปดาวน์โหลดมาอ่าน รู้สึกประทับใจมาก อยากให้หลายๆ ท่านได้อ่านบ้างครับ

ดาวน์โหลดฟรี หนังสือ "ครูเพื่อศิษย์" จาก อ.วิจารณ์ พานิช โดยสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.)

http://www.kmi.or.th/attachments/TFSBook2553_Final.pdf

เผื่อจะได้มี materials มาเขียน KM ต่อครับ ขอบคุณครับ

สำหรับการทำ KM ครั้งที่ 3 ของกลุ่มท่านได้อะไรบ้างที่เป็นเคล็ดลับ (จริงๆ) น่าจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านอื่นๆ ทราบครับ

สำหรับการทำ KM ครั้งที่ 3 ของกลุ่มท่าน ท่านได้อะไรบ้างที่เป็นเคล็ดลับ (จริงๆ) น่าจะนำมาเผยแพร่ให้ท่านอื่นๆ ทราบครับ

ถ้าทำ KM ครั้งที่ 3 น่าจะได้ how to ดีๆ หลายอันนะครับ ถ้ายังไง ก็ช่วยสรุปลงในแบบฟอร์มนี้ด้วยครับ (แยกตามครั้งเลยครับ)

แบบฟอร์มบัญชีผู้เข้าร่วมกิจกรรม

KM https://cid-000997a500c997a5.groups.office.live.com/play.aspx/SAR%202553/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b3%20KM.jpg?client=wnf

แบบฟอร์มรายงานการประชุม KM

https://cid-000997a500c997a5.groups.office.live.com/play.aspx/SAR%202553/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b8%9f%e0%b8%ad%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%96%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%84%e0%b8%b3%20KM.jpg?client=wnf