บล็อกนี้ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี สำหรับด้านเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย ครับ กรุณาโพสต์ได้ที่นี่ครับ