24 จัดกิจกรรมวิชาชีพการทำซาลาเปา

24 จัดกิจกรรมวิชาชีพการทำซาลาเปา
จัดกิจกรรมวิชาชีพระยะสั้น หลักสูตร  5 ช่วโมง วิชาการทำซาลาเปา มีผู้สนใจเข้าเรียนจำนวน 28 คน แบ่งเป็น ชาย 3 คน หญิง 25 คน
วันที่  19  มีนาคม  2554  ณ กศน.ตำบลคลองสี่ หมู่ที่ 2  ต.คลองสี่

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคลองสี่ความเห็น (0)