คารวะพ่อส่างอินทร์พรหม

พ่อส่างอินทร์พรหม

อินทร์พรหมอยู่ฟ้า จื่อนามะกร ส่างเจ้าครูจร สอนเจิงลายข้า

ทุงจ่ามไตโหลง คงอยู่เจิดจ้า สิปปะนานา สืบไว้

เสี้ยงก่ามสังขาร ผู้หาญก่าไน้ สุดแสนโศกไหม้ อาดูร

ขอสาบุญพระ จุ๋งมาอุดหนุน เตื่อมก๊ำนาบุญ เพิ่มพูนพ่อเจ้า 

(คารวะแด่ป่อส่างอินทร์พรหม ครูเจิงลายไต เมืองแม่อาย เจียงใหม่ 21 มีนาคม 2554)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ค่าวฮ่ำความเห็น (0)