ครูกรุงเก่าเล่าสู่กันฟัง

วงเวียนชีวืต "เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป"

วงเวียนแห่งชีวิต

         จากการติดตามข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผืนโลกใบนี้ จะพบว่ามีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด คลื่นสึนามิ ฯลฯ

          หากมองย้อนไปในอดีตถามว่าเคยเกิดปรากฏการณ์เหล่านี้หรือไม่ อย่างไร หลายคนคงตอบได้ว่า "เคยเกิดมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน ทั้งบนบกและในท้องทะเลมหาสมุทร" ประดุจวงเวียนแห่งชีวิตที่ "เกิดขึ้น ตั้งอยู่และดับไป" และจะเป็นเฉกเช่นนี้ตลอดไป

เตรียมตัวเตรียมใจอยู่ในโลกแห่งความจริง

         ในฐานะที่เราท่านทั้งหลายเกิดมาบนโลกผืนนี้ คงจะหลีกหนีสิ่งเหล่านี้ไม่พ้น คำถามมีอยู่ว่า "แล้วเราจะเตรียมตัวเตรียมใจรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร ?"

         ผู้รู้ซึ่งเป็นครูกรุงเก่า ท่านเคยเล่าให้ฟังเพื่อเป็นข้อคิดแนวทางในการดำเนินชีวิตไว้อย่างน่าสนใจว่า "เราทุกคนเกิดมา...มาตัวเปล่าอย่างไรต้องกลับไปอย่างนั้น  สิ่งที่เรามีอยู่ไม่เหมือนกันคือการสั่งสมคุณงามความดีเอาไว้ จะมีมากน้อยไม่เท่ากัน ฉะนั้นชีวิตคนเรานับวันยิ่งน้อยลง เราคงจะต้องเร่งทำความดีให้มากขึ้น...เท่าที่จะมากได้"

น้อมนำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต

          ท้ายที่สุดชีวิตนี้คงไม่สิ้นหวัง หากเรายังดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท ยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเครื่องเหนี่ยวนำในการดำเนินชีวิต

 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แลกเปลี่ยนเรียนรู้KMความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 
  • มองโลกด้วยความเข้าใจ
    ไม่ยึดมั่นถือมั่น  ทุกอย่างล้วนอนิจจังย่อมทนได้ในทุกสถานการณ์เสมอนะคะ
  • ขอบพระคุณค่ะ
เขียนเมื่อ 

มันเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป...

ขอบคุณครับ