การตรวจสมรรถภาพปอด

 
 
 

การตรวจสมรรถภาพปอด เป็นการตรวจที่สำคัญและมีประโยชน์คือ 
1. การวินิจฉัยโรค เช่น โรคหอบหืด 
2. ประเมินและติดตามผลการรักษาโรคระบบการหายใจเช่น โรคหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
    โรคปอดจากการทำงาน 
3. สามารถบอกการเสื่อมการทำงานของปอดก่อนที่จะมีอาการได้เนื่องจากบอกเป็นอวัยวะ
    ที่มีความสามารถสำรองสูง อาการเหนื่อยจึงมักปรากฏหลังจากพยาธิสภาพในปอด
    เกิดขึ้นมากแล้ว 


การตรวจสมรรถภาพปอดด้วยวิธี Spirometry

     เป็นการตรวจวัดปริมาตรของอากาศที่หายใจเข้าและออกจากปอกทำได้ง่าย เชื่อถือได้ ผู้ป่วยโรคหอบหืด,โรคปอดอุดกั้นเรื้อรังบุคคลที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเกิดโรคระบบการ
หายใจ เช่น ทำงานเหมืองแร่ ผู้ที่สูบบุหรี่ การตรวจสมรรถภาพปอดเพื่อติดตามผลการรักษา
และติดตามการดำเนินโรค


ผู้ควบคุมการตรวจ
 
     เจ้าหน้าที่พยาบาลที่ควบคุมการตรวจมีความเข้าใจ ชำนาญ มีประสบการณ์ในการตรวจ
และผ่านการฝึกอบรมจากสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย


ราคาค่าใช้จ่ายในการตรวจ
 
แบบที่1 ตรวจสภาพปอด 880 บาท 
แบบที่2 ตรวจสภาพปอดโดยใช้ยาพ่นขยายหลอดลมมีผลต่อสภาพปอดหรือไม่ 1320 บาท 

ระยะเวลาในการตรวจขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้ป่วยแต่ละราย 
สามารถโทรสอบถามการตรวจได้ที่
คุณอัญชนา พลธนะ Tel. 02-910-1600 ต่อ 1000, 1057

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ
     1.ไม่ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีก่อนตรวจ 
     2. ไม่สวมเสื้อผ้ารัดที่ทรวงอกและท้อง
     3. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
 
     4. หยุดยาขยายหลอดลม ชนิดสูด 6-8 ชั่วโมงก่อนตรวจ
         หยุดยาขยายหลอดลมชนิดกิน12ชั่วโมง-24ชั่วโมง
     5. งดน้ำชา,กาแฟ หรือเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย 2 ชั่วโม
     6. กรณีผู้ป่วยสูบบุหรี่ควรงดบุหรี่อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

ขั้นตอนการตรวจ Spirometry
     1. พบเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำก่อนตรวจ,สอนวิธีการเป่า
     2. ผู้ป่วยตรวจสมรรถภาพปอดโดยวิธี
 Spirometryครั้งที่1
     3. พ่นยาขยายหลอดลม(ขึ้นกับแพทย์ผู้ตรวจ)
     4. ตรวจสมรรถภาพปอดโดยวิธี 
Spirometry ซ้ำหลังพ่นยาขยายหลอดลม
     5. ได้ผลตรวจแล้วรอพบแพทย์เพื่อฟังผล


ขอขอบคุณข้อมูลโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ด้านระบบทางเดินหายใจ  แผนกอายุรกรรม

  1. แพทย์หญิงกนกวรรณ ทาศิลป์
  2. นายแพทย์วรวิทย์  พิสิษฐ์กุล
  3. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ อติพรวณิช 

ที่มา http://www.kasemrad.co.th/pcc/knowledge_Kh531217.php

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครือข่ายโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

คำสำคัญ (Tags)#การตรวจสมรรถภาพปอด

หมายเลขบันทึก: 431621, เขียน: 17 Mar 2011 @ 22:54 (), แก้ไข: 09 May 2012 @ 08:45 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)