ประวัติบ้านคุ้งสะอาด

     บ้านคุ้งสะอาด ตั้งขึ้นมาเมื่อประมาณปี พ.ศ.๒๓๙๐ โดยนายดวง ซึ่งเป็นคนบ้านโพนเมือง อำเภออาจสามารถ ได้มาหาปลาตามลำน้ำชี เห็นพื้นที่เป็นที่ลุ่มดินดี เหมาะแก่การทำนา จึงได้พากันมาจับจองพื้นที่ทำนาริมฝั่งตะวันออกหนองน้ำหนองแฮด พอสิ้นฤดูทำนา ก็กลับไปอยู่บ้านโพนเมือง ต่อมาเห็นว่าการไปมาระหว่างบ้านกับที่นาอยู่ห่างไกลกัน การไปมายากลำบาก จึงพากันย้ายมาอยู่ที่นา และตั้งเป็นหมู่บ้านขึ้น ตั้งชื่อว่า บ้านหนองแฮด ตามชื่อหนองน้ำ

 

     ครั้นต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๕ ขุนปราจีณธานี ซึ่งเป็นนายอำเภอในขณะนั้น เห็นว่าบริเวณที่ตั้งหมู่บ้านอยู่ตรงคุ้งน้ำชี จึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านเป็นบ้านคุ้งสะอาด จนถึงปัจจุบัน

 

 

 

  • อ้างอิงจาก หนังสือประวัติหมู่บ้าน

  • รวบรวมข้อมูลโดย เด็กหญิงเบญจมาภรณ์  แสนสุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ประวัติบ้านผักกาดหญ้า ต.นาเลิง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ดความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 
  • กราบนมัสการค่ะ
  • ขอบพระคุณที่แวะไปเยี่ยมค่ะ

 

แวะไปอ่านครับ

มาติดตามตอนจบบ้านคุ้งสะอาดครับ พระอาจารย์ครับ

บางแห่งมีหมู่บ้าน จึงนิมนต์พระมาอยู่ที่วัดเพื่อเป็นแหล่งทำบุญ

บางแห่งพระธุดงค์เข้าไปนั่งสมาธิปฏิบัติธรรม ชาวบ้านสร้างวัดถวายท่าน

และบ้านค่อยๆ ขยับเข้ามาอยู่ใกล้ขึ้น

กลายเป็นหมู่บ้าน

ประวัติหมู่บ้านนี้มีเพียงเท่านี้แหละครับ ต่อไปก็คงเป็นประวัติวัดบ้านคุ้งสะอาด