งานนโยบายและแผน

การดำเนินการเกี่ยวกับ KM

ภ.จว.ชุมพรได้ดำเนินการจัดทำห้องแห่งความรู้ คลังแห่งปัญญา น้องๆ ห้องสมุด มีหนังสือน่าอ่านหลายเล่ม ใรมีหนังสือไม่อ่านแล้วนำมาบริจาคไว้ที่ห้องได้ เพื่อให้คนอื่นๆ ได้อ่านบ้าง มีมุมมองตามภาพถ่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์กร ภ.จว.ชุมพรความเห็น (1)

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

    อย่างน้อยก็ต้องขอชื่มชมในความตั้งใจที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ  อีกเรื่องหนึ่ง บล็อกของตำรวจภูธรจ.ชพ.ยังไม่ได้สมัครเข้ามาในชุมชนของเรานะครับ  ขอเชิญเข้ามาร่วมกันในชุมชนของเรานะครับ

                                  พรสกล ณ ศรีโต

                                   24/9/2548