ความเห็น 2831

งานนโยบายและแผน

พรสกล ณ ศรีโต
IP: xxx.151.46.131
เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

    อย่างน้อยก็ต้องขอชื่มชมในความตั้งใจที่จะให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ  อีกเรื่องหนึ่ง บล็อกของตำรวจภูธรจ.ชพ.ยังไม่ได้สมัครเข้ามาในชุมชนของเรานะครับ  ขอเชิญเข้ามาร่วมกันในชุมชนของเรานะครับ

                                  พรสกล ณ ศรีโต

                                   24/9/2548