คนดีที่น่ายกย่อง

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
แพทย์ชนบทดีเด่น ประจำปี ๒๕๔๘

   แพทย์ดีเด่นในชนบท กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร มูลนิธิแพย์ชนบท ประจำปี 2548 โดยประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ ในงานประชุมวิชาการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมี 3 ท่านคือ

1. นายแพทย์คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

2. นายแพทย์ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู จ.สตูล

3. นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี

   แพทย์ดีที่น่ายกย่องครับ ข้อมูลจาก อาจารย์ หมอ พิเชษฐ์ โรงพยาบาลบ้านตาก

 JJ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (0)