แพทย์ดีเด่นในชนบท กองทุนนายแพทย์กนกศักดิ์ พูลเกษร มูลนิธิแพย์ชนบท ประจำปี 2548 โดยประกาศเมื่อวันที่ 8 กันยายนที่ผ่านมาที่โรงแรมเดอะแกรนด์ กรุงเทพฯ ในงานประชุมวิชาการแพทย์โรงพยาบาลชุมชน โดยผู้ที่ได้รับรางวัลมี 3 ท่านคือ

1. นายแพทย์คะนอง ถนอมสัตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จ.ลำพูน

2. นายแพทย์ปวิตร  วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู จ.สตูล

3. นายแพทย์เดชา  แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ จ.ปัตตานี

   แพทย์ดีที่น่ายกย่องครับ ข้อมูลจาก อาจารย์ หมอ พิเชษฐ์ โรงพยาบาลบ้านตาก

 JJ