บันทึกการทำงาน

งานการศึกษาตามอัธยาศัย

วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๔ ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ประชุมพบปะยามเช้า เวลา๖.๐๐น.-๙.๐๐น.ร่วมกับเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด รายงานการปฏิบัติงานของ กศน.ในเดือน กุมภาพันธ์ และประชาสัมพันธ์ร่วมสมัครเรียนวิชาชีพ การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่จะจัดในวันที่๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้กับประชาชนจำนวน ๒๐ คน ณ ตำบลบ้านแถว ประสานงานกับผู้นำชุมชนทำคลังภูมิปัญญาท้องถิ่นในเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

เวลา๙.๐๐น.-๑๖.๐๐น.บุคลากร และครู กศน.อำเภอเสนา ร่วมกิจกรรมห้องสมุดเคลื่อนที่

ณ โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนและเยาวชนเขตเทศบาลตำบลเจ้าเจ็๋ด จำนวน ๓๙๙ คนได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาชีพการทำขนมไทย ส่งเสริมการรักการอ่าน (นิทานเด็กน้อย) และกิจกรรมอื่นๆ  

รอภาพและข้อมูลเพิ่มเติม

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เเมลีเสนาความเห็น (1)

ยี่สิบเก้า กุมภาพันธ์ คือวันเกิด
แฮปปี้เบิร์ท เดย์ ส่งใจให้
ขอมะลิ มีแต่ ความสุขใจ
คิดอะไร ขอให้สม อารมณ์ปอง