ทัศนะ : ชื่อมหาวิทยาลัย N.U. (2)

พันคำ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ในประเทศไทยกำลังมีมหาวิทยาลัยใหม่ ชื่อ เนชั่นยูนิเวอร์ซิตี้ (Nation University) ซึ่งใช้ชื่อย่อ N.U. ดังภาพตรามหาวิทยาลัย

กำลังคิดว่า เหมาะสมหรือไม่ ด้วยประเด็นดังนี้ ดังที่มีผู้เขียนข้อคิดเห็น (comment)

1. Nation University อาจทำให้ชื่อใกล้เคียงกับ Nation's University หรือ National University ซึ่งในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยแห่งชาติ (National Universities มากมาย)

2. ชื่อย่อไปซ้ำกับ Naresuan University คิดว่าในประเทศหนึ่งๆควรใช้ชื่อย่อต่างกัน เพราะชื่อย่อใช้อ้างอิงมากเช่นกัน (ไม่เช่นนั้นอาจมี C.U.2, C.M.U.2 , ...)

 

มหาวิทยาลัยเนชั่น กำลังจะซื้อมหาวิทยาลัยโยนก ที่ลำปาง กำลังคิดว่าควรจะใช้ชื่อย่อของมหาวิทยาลัยโยนกหรือไม่

หรือบางที มหาวิทยาลัยหนึ่งใช้ N.U. และอีกมหาวิทยาลัยใช้ U.N. ก็เป็นได้ คือ The University of Nation (Multimedia Group). ใช้ U.N. แม้จะคล้าย United Nations แต่การย่อของสหประชาชาตินั้นไม่มีจุดและเขียนติดกันเป็น UN http://www.un.org/en/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ถนนชื่อ พันคำความเห็น (0)