ก่อนหน้าที่จะไปเป็นวิทยากรค่ายผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

กศน.ท่าสองยาง(โครงการใหญ่ของคนใกล้ตัว)

ได้มาช่วยกลุ่ม 8 โรงเรียนในอำเภอวังเจ้า ในการ

เข้าค่ายลูกเสือ-ยุวกาชาดของนักเรียน

ซึ่งได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรประจำวันทั้ง3 วัน

ตั้งแต่ 15-17 กุมภาพันธ์ ก็ดีที่ได้ทบทวน

วิชาความรู้ที่ได้อบรมมา  ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาส

ท่านผอ.วันชัย พบพืช  เจ้าของโครงการ

เห็นเด็กได้รับความรู้  ความสนุกสนาน  การฝึกระเบียบวินัย

การใช้ชีวิตกลางแจ้ง  การผจญภัย  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กชอบ

เราในฐานะผู้ใหญ่ก็อดที่จะดีใจและปลาบปลื้มในความสุขของเขาไม่ได้

ถึงแม้ไม่ได้ปฏิบัติการเรียนการสอนที่ผาผึ้งแต่ก็ได้ปฏิบัติกับนักเรียน

ตามคำที่ผอ.ศิริวัฒน์ให้กำลังใจมาในตอนย้ายจากเนินสะอาด สระแก้วว่า

"ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ทำประโยชน์ให้ประเทศไทยเหมือนกัน" ก็ชดเชยกับ

ความรู้สึกผิดที่ละทิ้งหน้าที่ที่โรงเรียน  แต่ถ้าไม่มีคนอย่างเรา

กิจกรรมสาธาณะประโยชน์ก็คงจะไม่เจิญก้าวหน้า  ต้องทำใจ

ได้อย่างเสียอย่าง  ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบไปเสียทั้งหมด

หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็เสร็จเรียบร้อย  ปิดฉากลงได้ด้วยดี

เด็กๆ  Happy  ทุกคน เท่านี้มิใช่หรือที่คนเป็นครูต้องการ...

"พวกเรายุวกาชาด  พวกเราหมายมาดบำเพ็ญตนเป็นประโยชน์ทั่วไป

ไม่รังเกียจเดียดฉันท์  พวกเรานั้นภูมิใจและเต็มใจบำเพ็ญประโยชน์ทุกคน"