กศน.ตำบลไผ่ล้อม

พัฒนาบุคลากร 

อบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ 

วันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔

 

เรื่อง  เงื่อน

 

เงื่อนผูกกระดาน

 

เงื่อนบุกเบิก(เงื่อนโขมย)

 

เงื่อนกระหวัดไม้

 

เงื่อนผูกปากขวด

 

เงื่อนพิรอด

 

เงื่อนประมง

 

เงื่อนบ่วงสายธนู

 

เงื่อนผูกร่น(เงื่อนทบเชือก)

 

ผูกแน่นแบบทะแยง

 

ผูกแน่นแบบกากบาท

 

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และอย่าลืมนำเอาไปใช้นะคะ