หัวหน้า กศน.ตำบลคานหาม กศน.อำเภออุทัย เข้าร่วมประชุมที่สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                                วันนี้ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔

     เข้าประชุมประจำเดือน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน กศน.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

   

  

                                             

 

                 

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.ตำบลคานหามความเห็น (0)