ปลาสวยงาม

เท็กซัสแดง(Red Texas)

ปลาหมอสีเท็กซัสแดง(Red Texas) เป็นปลาที่ผสมข้ามสายพันธุ์ที่ได้
รับความนิยมมาโดยตลอด เนื่องจากเป็นปลาที่มีลักษณะเด่น
คือ ลำตัวมีสีแดงสลับกับสีขาวเป็นลสดลายสวยงาม ซึ่งมี
เกิดจากการผสมข้่ามสายพันธุ์กันระหว่าง เท๊กซัสเขียว
(Herichthys carpinte) ผสมข้ามสายพันธุ์กับปลามีสีพื้น
แดงอเมริกา หรือปลาพื้นแดงที่ข้ามสายพันธุ์มาแล้ว โดยทั่วไปมักจะนิยมผสมข้ามสายพันธุ์

 

 

 

ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ ฮอร์น(Flower Horn)

ปลาหมอสีฟลาวเวอร์ ฮอร์น(Flower Horn) เป็นปลาผสมข้ามสายพันธุ์
ที่มีต้นกำเนิดจากประเทศมาเลเซีย เริ่มเข้ามาในประเทศไทย
ประมาณปลายปี 2543

ปลาหมอสีMermaid

ปลาหมอสีMermaidเป็นปลาผสมข้ามสายพันธุ์ที่มีต้นกำเินิดในประเทศ
มาเลเซียโดย Aquarium Mermaid Farm ซึ่งมี Mr. จาง
เหว่ย หมิง เป็นเจ้าของฟาร์ม เป็นปลาที่มีราคาค่อยข้างสูงที่่สุด
ในบรรดาปลาข้ามสายพันธุ์
จากประเทศมาเลเซีย

ปลาหมอสีนกแก้ว

ปลาหมอสีนกแก้ว และปลาหมอสีคิงคอง เป็นปลาที่ผสมพันธุ์ระหว่างซินสไปรุ่มกับ
เรดเดวิล ซึ่งพ่อแม่พันธุ์แต่ละคู่ให้ลูกปลาในลักษณะที่แตกต่าง
กันออกไป พ่อแม่ปลาบางคู่จะให้ลูกปลามาเป็นปลานกแก้วใน
ขณะที่บางคู่จะให้ลูกปลาเป็นคิงคอง ซึุ่งปลานกแก้วและ
ปลาคิงคอง จะมีลักษณะใกล้เคียงกันมาก

 

 

รูปปลากัดแดงปลากัด เป็นปลาพื้นเมืองของไทย พบแพร่กระจายทั่วไปทุกภาคของประเทศไทย
ลักษณะที่อยู่อาศัย : อาศัยอยู่ในอ่างเก็บน้ำ ทะเลสาบ หนองบึง แอ่งน้ำ ลำคลอง
ฯลฯ ในบริเวณที่มีระดับน้ำตื้นๆ น้ำค่อนข้างใส น้ำนิ่งหรือไหลเอื่อยๆ มีพันธุ์ไม้น้ำขึ้นประปราย ชอบว่ายน้ำช้าๆ บริเวณผิวน้ำ

การเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ปลากัดรูปปลากัดหม้อ
เนื่องจากปลากัดเป็นปลาที่มีนิสัยก้าวร้าวชอบต่อสู้
เมื่อปลาอายุประมาณ 1.5-2 เดือนการเลี้ยงปลากัด
จึงจำเป็นต้องรับแยกปลากัด เลี้ยงในภาชนะเช่นขวดแบน
เพียงตัวเดียวก่อนที่ปลาจะมีพฤติกรรมต่อสู้กันหากแยก
ปลาช้าเกินไปปลาอาจจะ บอบช้ำไม่แข็งแรง หรือพิการได้ ปลาจะกัดกันเอง ควรจะแยกปลากัดเลี้ยงเดี่ยวๆ

ปลากัดหม้อ

ปลาทอง เป็นปลาที่มีถิ่นกำเนิดในประเทศจีนและญี่ปุ่น ต่อมาถูกนำไปเลี้ยงต่อในยุโรป
เมื่อศตวรรษที่ 17 และถูกนำไปเผยแพร่ในอเมริกาในศตวรรษที่ 19 ชาวจีนและญี่ปุ่นรับ
เป็นชาติแรกที่รู้จักวิธีการผสมพันธุ์ปลาทอง ซึ่งได้ทำกันมานานแล้วและมีการพัฒนามา
เรื่องได้ปลาทองลูกผสมที่น่าสนใจ มีสีหลากหลายตั้งแต่สีแดง สีทอง สีส้ม สีเทา สีดำ และสีขาว แม้กระทั้งปลาทองสารพัดสีในตัวเดียวกัน

 

 

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปลาสวยงามความเห็น (0)