"ศธ." คุมราคากลางหนังสือเรียนฟรี 15 ปีรับปีแรกแจกนักเรียนทุกคนทุกระดับชั้น

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมองค์กรบริหารหลักของ ศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้พิจารณาโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ ศธ.ต้องการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน

นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมองค์กรบริหารหลักของ ศธ. เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้พิจารณาโครงการเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญที่ ศธ.ต้องการช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียน โดยเฉพาะค่าหนังสือเรียน ที่ปีนี้ได้ประกาศให้แจกหนังสือเรียนฟรีกับนักเรียนทุกคน ทุกระดับชั้นเป็นปีแรกเท่ากับว่า ศธ.เป็นผู้ซื้อหนังสือแทนผู้ปกครองเพียงแต่กระจายอำนาจให้สถานศึกษาเป็นผู้จัดซื้อ ดังนั้น ตนคิดว่าควรจะมีการกำหนดราคากลางของหนังสือเรียนในทุกระดับชั้น จึงได้มอบหมายให้องค์กรบริหารหลักของ ศธ.รายงานราคาหนังสือเรียนของแต่ละสังกัด และถ้าคณะทำงานเห็นด้วยว่าควรกำหนดราคากลาง ก็จะเชิญหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ สำนักพิมพ์ต่าง ๆ และผู้จำหน่าย มาร่วมกันกำหนดราคากลาง

       รัฐมนตรีว่าการ ศธ.กล่าวต่อว่า แม้ว่าการจัดซื้อหนังสือเรียนจะไม่สามารถกำหนดราคาของผู้ขายได้ เพราะเป็นการค้าแบบเสรี แต่ ศธ.สามารถบังคับผู้ซื้อคือสถานศึกษาได้ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการ โดยสามารถกำหนดราคากลางในการจัดซื้อได้ ขณะเดียวกันจะกำหนดส่วนลดราคาหนังสือของผู้จำหน่ายให้กับสถานศึกษาให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันด้วย ซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในระบบหนังสือเรียน ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2554 มีวงเงินทั้งสิ้นกว่า 80,042 ล้านบาท  โดยในส่วนของ ศธ. จำนวน 74,917 ล้านบาท แยกเป็น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 41,854 ล้านบาท  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) 5,417 ล้านบาท  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 357 ล้านบาท  สำนักงานปลัด ศธ. 27,287 ล้านบาท  โดยแบ่งเป็นสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน 3,421 ล้านบาท และสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) 23,865 ล้านบาท  ส่วนหน่วยงานนอก ศธ.ได้รับงบฯ จำนวน 5,124 ล้านบาท ได้แก่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3,000 ล้านบาท  กรุงเทพมหานคร 827 ล้านบาท เมืองพัทยา39 ล้านบาท สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วิทยาลัยนาฏศิลป์) 83 ล้านบาท สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (โรงเรียน ตชด.) 77 ล้านบาท และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (โรงเรียนพระปริยัติธรรม) 1,096 ล้านบาท

มติชน

ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สรุปข่าวประจำวันของห้องสมุดกรมบัญชีกลาง

คำสำคัญ (Tags)#นักเรียน#โครงการเรียนฟรี

หมายเลขบันทึก: 426426, เขียน: 16 Feb 2011 @ 11:14 (), แก้ไข: 21 Jun 2012 @ 09:33 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)