คติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

ครูเล็ก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศาสนาอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ที่อื่น

คติธรรมหลวงปู่ฝั้น อาจาโร
วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร

 
...ผู้ปฏิบัติศาสนา...อุบาสกอุบาสิกาทั้งหลาย...
...ท่านจะไปหามื้อหาวันทำงานทำการต้องการวันดี...
...ไม่ใช่วันนั้นไม่ดีวันนี้ไม่ดี...วันไม่ได้ทำอะไรแก่คน...
...วันดีทำไมคนจึงตาย...วันไม่ดีทำไมคนจึงเกิด...
 
...ให้พากันเข้าวัดนะ...วัดดูจิตใจของเรา...
...ต้องวัดเสมอ...นั่งก็วัด...นอนก็วัด...เดินยืนก็วัด...
...วัดเพราะเหตุใด...ให้มันรู้ไว้ว่าจิตเรามันดีหรือไม่ดี...
...ไม่ดีจะได้แก้ไข...ต้องวัดทุกวัน...
...ตัดเสื้อผ้าก็ยังต้องวัดไม่ใช่เรอะ...
...ไม่วัดจะใช้ได้อะไรล่ะ...
 
...ศาสนาอยู่ตรงนี้ ไม่ได้อยู่ที่อื่น...
...มันอยู่ที่กายที่ใจของเรา...
ข-v...เมื่อเราปฏิบัติอยู่ ศาสนามันก็เจริญ...


ขอขอบคุณ

http://variety.teenee.com/saladharm/23744.html

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูเล็กความเห็น (0)