ประวัติวัดกุฏีทอง

        วัดกุฎีทอง ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นวัดเก่าโบราณ ครั้งสมัยเมืองละโว้ พงศาวดารเหนือกับพงศาวดารชาติไทย กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่าพระเจ้าสินทบอมรินทร์ ทรางสร้างวัดกุฎีทอง พระนางกัญญาเทวี อัครมเหสีทรงสร้างวัดคงคาวิหาร ประมาณพุทธศักราช ๑๖๐๐ วัดกุฎีทองอิฐและปูนรุ่นเดียวกันกับพระเจดีย์ในวัดพระศรีมหาธาตุเมืองละโว้หรือจังหวัดลพบุรีในปัจจุบัน จากหลักฐานอิฐและปูนที่ก่อสร้างกำแพงแก้วใกล้พระอุโบสถเป็นอิฐและปูนก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นวัดกุฎีทอง จึงเป็นวัดก่อนสมัยสร้างกรุงศรีอยุธยา เช่น วัดธรรมิกราช วัดพนัญเชิง  

        วัดกุฏีทองเคยเป็นวัดใหญ่และรุ่งเรืองมากในอดีต ต่อมาได้ถูกทำลาย และขาดการบูรณะจนเกิดความเสียหายมาตลอดจนเกือบจะเป็นวัดร้าง พระครูสุนทร ปัฐนคุณ เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ ๖ เมื่อท่านมารับหน้าที่ ขณะนั้นมีเพียงกุฎิเก่า ๆ เหลืออยู่ ๒ หลัง ศาลาการเปรียญมีสภาพทรุดโทรมมาก โบสถ์มีซากสลักหักพังเหลือ แต่พระประธานตั้งแต่พระครูสุนทร ปัฐนคุณเจ้าอาวาสมีประชาชนที่มีจิตศัทธาเป็นจำนวนมากได้ร่วมใจกันโดยการบริจาคปัจจัยและสิ่งของในการก่อสร้างเพื่อบูรณะวัด ปัจจุบันวัดมีกุฎิอยู่หลายหลัง หอสวดมนต์ ศาลาการเปรียญและพระอุโบสถที่สวยงาม แต่บริเวณรอบโบสถ์กำลังรอการบูรณะเจดีย์และกำแพงแก้วรอบ ๆ พระอุโบสถ ซึ่งยังขาดปัจจัยเป็นจำนวนมากในการบูรณะต่อไ

       หลวงพ่อเพชร์พระประธานในโบสถ์ เป็นพระที่มีอายุการสร้างหลายร้อยปีมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่หลายสมัย  หลวงพ่อเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าใครไปกราบไหว้บนบานศาลกล่าวเรื่องใดก็แล้วแต่  มักได้สมความปรารถนาอยู่เสมอ

         พระกรุวัดกุฎีทอง  เป็นพระประเภทเนื้อผงมีอยู่หลายพิมพ์ แต่ละพิมพ์เป็นที่นิยมของประชาชนทั่วประเทศ ปัจจุบันค่อนข้้างจะหายากขึ้นทุกวัน  ผู้นำไปบูชามักจะเล่าถึงความศักสิทธิ์ที่เกิดขึ้นแก่ผู้นับถืออยู่เสมอ ใครมีพระกรุวัดกุฎีทองแล้วเท่ากับมีของดีคุ้มตัว ให้เก็บรักษาให้ดีเป็นของดีสมควรเก็บไว้ให้ลูกหลานต่อไป

         หมายเหตุ โอกาสหน้าจะนำข้อมูลมาเพิ่มเติมอีกนะค