บันทึกประจำวัน

และแล้วก็ถึงบางอ้อ

      วันนี้มีการพัฒนาบุคลากรกันต่อในหัวข้อสรุปผลโครงการ  โดยมีอาจารย์เอกชัย  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับพวกเราอย่างเต็มที  และได้มีการลงมือฝึกปฏิบัติกันอย่างจริงจัง  เริ่มต้นจากการเขียนหน้าปก  คำนำ  สารบัญ  และวิธีการดำเนินการ  ทุกคนต้องปฏิบัติจริง  เพื่อที่จะได้ทำเป็นกัน  เพราะหลังจากเสร็จสิ้นโครงการทุกโครงการจะต้องมีการสรุปผลโครงการกันทุกครั้ง  ยอมรับบางคนยังเขียนโครงการกันไม่เป็นเลยว่างั้นเถอะ  แต่พอมาวันนี้ทุก่คนพอได้ความกระจ่างกันบางแล้ว  ถือเป็นโอกาสดีสำหรับ กศน.อำเภอเสนาที่ได้มีโอกาสเชิญอาจารย์เอกชัย  มาให้ความรู้กับพวกเรา  พวกเราก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์มา ณ  ที่นี้ด้วยค่ะ  ต่อจากนี้ไปพวกเราก็จะได้ทำสรุปผลโครงการที่ถูกต้องกันเสียที  ไม่เขียนผิดอีก  อย่างน้อยมันก็เป็นหลักฐานการยืนยันว่าเราได้ปฏิบัติกิจกรรมจริง  และผลที่เรามีข้อบกพร่องอะไรจะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขั้นตอนการทำสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรมเป็นรูปเล่ม  เริ่มต้น  อะไรบ้าง  ลองมาดูกันนะคะ

ก่อนอื่นเลย  เริ่มต้นด้วย ปกหน้า  ตามด้วย  ปกรอง  มาด้วย  คำนำ  ต่อจากนั้นเป็น  สารบัญ   และมาเนื้อหากันค่ะ  ประกอบด้วย

1  โครงการ  (ประกอบด้วย  หลักการและเหตุผล / วัตถุประสงค์ / เป้าหมาย / สถานที่ / งบประมาณ / ผู้รับผิดชอบ / ฯลฯ ป

2  วิธีการดำเนินการ (ประกอบด้วย  ตารางกำหนดการ / วิทยากร / วิธีดำเนินการ / ฯลฯ)

3  เนื้อหาสาระ (ประกอบด้วย  ใบความรู้ / ใบงาน / แผ่นพับ / เนื้อหาสาระ / ฯลฯป

4  ผลการดำเนินงาน (ประกอบด้วย วิธีการประเมินผล / ผลการวิเคราะห์ข้อมูล /

5  สรุปผลโครงการ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

สุดท้าย คือภาคผนวก  อาจประกอบด้วย  ภายถ่ายการทำกิจกรรม  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรม เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล  เครื่องมือที่ใช้ในการทำกิจกรรม เช่น  ใบงาน  แบบฟอร์มต่าง ๆ  เอกสารอื่น ๆ  ที่ใช้ประกอบในการจัดกิจกรรม  สุดท้ายจริง ๆ  คือ  คณะผู้จัดทำค่ะ  เป็นอันว่าสรุปผลโครงการออกมาเป็นรูปเล่มที่สมบูรณ์แบบแน่นอนนะคะ  ก็มีมาฝากเพื่อน  gotoknow  ที่สนใจและสรุปผลโครงการกันค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูไก่ กศน.ตำบลบ้านโพธิ์ความเห็น (2)

  • คิดถึงเลยแวะมาทักทายจ๊ะ
  • เป็นอย่างไรบ้างสบายดีหรือเปล่า
  • ไม่รู้เมื่อไหร่จะได้ไปอบรมด้วยกันอีกนะ
  • วันวาเลนไทน์อย่าลืมพาคนใกล้ๆ ไปเที่ยวนะจ๊ะ

                    เหงาๆแวะมาบอกว่าคิดถึงอยู่นะ

เขียนเมื่อ