บทความทางวิชาการเกี่ยวกับการจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ

                        นวัตกรรมกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ

        นับตั้งแต่มีการพัฒนาไมโครคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งานในปี 2518 ต่อจากนั้นได้เกิดวิวัฒนาการองค์ประกอบต่าง ๆ ของไมโครคอมพิวเตอร์อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีการประยุกต์นำไปใช้งานต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ทางด้านการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ได้มีการประยุกต์นำเทคโนโลยีเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ต่าง ๆ หลายด้านด้วยกัน โดยประยุกต์การใช้งานที่สำคัญ ดังนี้ 1. ใช้ในการคำนวณ 2.ใช้เก็บข้อมูลและคำนวณควบคู่กัน 3.ใช้ทำงานในสำนักงานทั่วไป 4.ใช้ในงานกราฟิกและภาพเคลื่อนไหว 5.ใช้ในการสื่อสาร 6.การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาที่สำคัญในปัจจุบัน มีมากมาย ที่สำคัญควรจะได้ทำความเข้าใจได้แก่ สื่อมัลติมีเดีย, Digital Content, e-Library และ
e-Learning 
         

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (1)

เรียน คุณปราณี ผมน้องใหม่ ชาวนคร ฯ ครับ เพิ่งนำเสนอแนวคิดผ่านเว็บ

http://www.nature-dhama.ob.tc  ฝากข้อคิดเห็นให้ผมบ้างเป็นพระคุณยิ่งครับ