แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

drapichart
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
KM คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

แนวทางปฏิบัติที่ดีของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ด้วยวิธี e-meeting ทำให้ประหยัดกระดาษได้จำนวนมาก เพราะสมัยก่อนจะต้องถ่ายเอกสารจำนวนเป็นปึกใหญ่ๆ ให้กับคณะกรรมการบริหารคณะ จำนวนประมาณ 30 ชุด ทุกครั้ง (ประชุมเดือนละ 3-4 ครั้ง พบว่าประหยัดทรัพยากรได้มากมาย) ซึ่งประชุมแบบ e-meeting มากว่า 4 ปีแล้วครับ

2. เรื่องของ มคอ.3 online ของ อาจารย์ ดร.วินัย วิชัยพาณิชย์ ที่ให้อาจารย์ประจำวิชาทุกท่านกรอกข้อมูล และรายงาน มคอ.อื่นๆ online ทั้งหมด เพื่อสะดวกกับการตรวจสอบ และรับการตรวจประเมิน

เป็นแนวความคิดของท่านคณบดี ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการองค์ความรู้ มทร.ธัญบุรีความเห็น (1)

เขียนเมื่อ