JJ2011V02_08 ฅ ฅนเดียวดาย สร้างข่ายใยสู่สังคมคุณภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ฅ คนเดียวเดียวดาย สร้างข่ายใยสู่สังคมคุณภาพ

        ข่ายใย สังคม คุณภาพ และ ฅ ฅน ที่เดียวดาย จะไม่อ้างว้าง และ จะไม่ร้าง ซึ่ง ข่ายใย สายใย และ สายสัมพันธ์ เครือข่าย แห่งการพัฒนา ไม่ชาเย็น เย็นชา แต่ SHA ด้วย 5S คือ Standard + Safety + Spiritual + Sufficiency + Sustainable

        องค์การ จะอยู่ “ยืนยง”  “ยั่งยืน” ต้อง “ยึดยุทธ์(ศาสตร์)” กิจกรรม ต้อง “ยืดหยุ่น” ตามบริบทของเจ้าของ  และ จะต้อง “แยบยล” เนียนไปกับการทำงานประจำ

ในการที่จะเริ่ม ก่อร่างสร้างงานใน “องค์กร” เล็กๆ ต้องเริ่มที่ตัว “องค์กู” หรือ “ตัวตนเจ้าของ” ว่าตัว “กูซ่า” (KUSA) ใหม

KUSA คือ เริ่มที่เราต้องมี K = Knowledge รู้ลึก รู้รอบ อย่ารู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องที่ต้องรู้ หรือ ความรู้ในการทำงาน วิชาชีพ ของเรา ต้องลุ่มลึกพอเพียงกับวัยวุฒิ คุณวุฒิ และ วุฒิภาวะทางสติปัญญาที่พึงมี

U = Understanding ต้องมีความเข้าใจ เชื่อมโยง “นำความรู้ สู่การปฏิบัติ จริง” ต้องเข้าใจ “เหตุ และ ผล ของการนำ ความรู้ในห้อง หรือ ประสบการณ์ อันจะไปสู่การทำงานที่ เข้าใจเขา รู้เขา หรือ ผู้รับบริการที่ต้องการการดูแลด้วยความเป็น มนุษย์ มีจิตวิญญาณ ที่แทรกซึมมากับการป่วยทางร่างกาย”

S = Skill องค์ku ต้องมีทักษะที่เหมาะสมกับประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ความรู้จริง รู้ลึก รู้รอบ รู้เขา รู้ความเชื่อมโยง จากร่างกายและจิตวิญญาณ ของผู้คนที่เกี่ยวข้อง ที่เริ่มจาก คน(กวน) โดยสร้างสายใยแห่ง ความรักและความผูกพัน ร่วมเรียนรู้ เพื่อพัฒนางานโดยสร้าง A

A = Attittude ให้ความรักที่จะเรียนรู้ เรื่อง 2Q = Quality of Working Life สร้างสรรค์องค์กู องค์กร และ องค์การที่มีชีวิต ไม่ใช่ทำงานไปวันวัน เป้าหมายเพียงแค่รับ ค่าตอบแทนเพื่อหาอะไรมาบำรุงแค่ร่างกาย โดยปรับจิต ปรับใจให้เน้น Quality of Product and Service หรือ ความเป็นมืออาชีพ วิชาชีพ อันจะเป็นตำนานแห่งชีวิต ก้าวไปสู่สังคมอุดมปัญญาที่มี ข่ายใยของจิตวิญญาณของ ฅ ฅน คุณภาพ ที่ “แลก เปลี่ยน ประสบการณ์” นำมา “เลียน เรียน” และ ใช้ “สติ กำกับ ให้เกิด ปัญญา พัฒนาสู่ การเรียนรู้ ที่ พอเพียง พอดี พอประมาณ สร้างสาน สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่สังคมที่ดำรงอยู่อย่างยั่งยืน ยืนหยัด ที่แยบยล และ มีคุณภาพอันยาวนาน.....”

 

JJ2011 ร่วมพลี ร่วมพัฒนา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์

  • ขอบพระคุณมากๆค่ะ
  •  เหมือนนั่งเรียนในห้องเลย คุณยายขออนุญาต copy ไว้อ่านอีกนะคะ

เขียนเมื่อ 

เรียน คุณยาย เขียนส่งงาน สรพ 12th HA National Forum ด้วยครับ