ประวัติ

ทำวันนี้ให้ดีท่ีสุด

นายศิลป์ชัย สุหลง เกิดเมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2499  ที่ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จบการศึกษาสูงสุดระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน จาก ม.รามคำแหง ปัจจุบันรับราชการในตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ  ที่โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศความเห็น (0)