ครม.กันงบกลางปี 6 พันล้าน หนุนผู้สูงอายุ-คนผู้พิการ


ครม.ไฟเขียวร่างงบประมาณกลางปี 2554 วงเงิน 1 แสนล้านบาท สอดไส้กันเงินกว่า 6 พันล้านบาท หนุนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ขณะ "เกษตร-คมนาคม-ศึกษา" ได้งบฟื้นฟูน้ำท่วมรวมเกือบ 6 พันล้านบาท จากวงเงินฟื้นฟูน้ำท่วม 9.9 พันล้านบาท

ครม.ไฟเขียวร่างงบประมาณกลางปี 2554 วงเงิน 1 แสนล้านบาท สอดไส้กันเงินกว่า 6 พันล้านบาท หนุนโครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-คนพิการ ขณะ "เกษตร-คมนาคม-ศึกษา" ได้งบฟื้นฟูน้ำท่วมรวมเกือบ 6 พันล้านบาท จากวงเงินฟื้นฟูน้ำท่วม 9.9 พันล้านบาท นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยวานนี้ (1 ก.พ.) ว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) วานนี้ (1 ก.พ.) มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 พ.ศ. ...วงเงิน 1 แสนล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ และ 1 รายการ ได้แก่ 1.ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูและแก้ปัญหาภัยพิบัติ วงเงิน 9.9 พันล้านบาท 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม คุณภาพชีวิต และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 4.94 พันล้านบาท  3. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจ วงเงิน 1.017 พันล้านบาท และรายการค่าดำเนินการภาครัฐ ในแผนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 8.41 หมื่นล้านบาท

       ขณะที่การจำแนกงบประมาณเป็นรายกระทรวงแบ่งเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1.69 พันล้านบาท กระทรวงคมนาคม 2.9 พันล้านบาท กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 989.2 ล้านบาท  กระทรวงมหาดไทย 8.72 พันล้านบาท  กระทรวงศึกษาธิการ 1.32 พันล้านบาท หน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 162 ล้านบาท รัฐวิสาหกิจ 60 ล้านบาท และรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลัง 8.41 หมื่นล้านบาท

       ทั้งนี้ รายละเอียดโครงการที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ เช่น โครงการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานของกรมชลประทาน วงเงิน 1.69 พันล้านบาท การฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวง 1.8 พันล้านบาท การซ่อมแซมและฟื้นฟูทางหลวงชนบท วงเงิน 1.1 พันล้านบาท โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ 989 ล้านบาท การฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานของกรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัย 2.76 พันล้านบาท เป็นต้น

       ในส่วนงบประมาณที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทย พบว่ามีการสรรงบประมาณในโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ 4.94 พันล้านบาท และโครงการสนับสนุนการสร้างสวัสดิการให้สังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 1.017 พันล้านบาท

       นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ระบุว่า สำนักงบประมาณจะเสนอร่าง พ.ร.บ.งบประมาณที่ ครม.อนุมัติให้สภาผู้แทนราษฎร และจะมีการเสนอร่าง พ.ร.บ.ให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระที่ 1 ในวันที่ 16 ก.พ.นี้ และเสนอให้สภาพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ในวันที่ 2 มี.ค. 2554   จากนั้นจะมีการเสนอให้วุฒิสภาให้ความเห็นชอบวันที่ 14 มี.ค. 2554 และนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย เพื่อประกาศบังคับใช้เป็นกฎหมายวันที่ 18 มี.ค. 2554

       ทางด้านนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ครม.มีมติแต่งตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ประมาณเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการวิสามัญมีจำนวนทั้งสิ้น 35 คน และในจำนวนนี้ เป็นกรรมาธิการที่ ครม.เสนอชื่อ 8 คน

กรุงเทพธุรกิจ  ไทยโพสต์  สยามรัฐ (คอลัมน์ข่าวสั้น) ข่าวสด  พิมพ์ไทย

ประจำวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

หมายเลขบันทึก: 423640เขียนเมื่อ 2 กุมภาพันธ์ 2011 10:57 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2012 18:16 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท