นิเทศการพบกลุ่ม กศน.ตำบลกบเจา กศน.ตำบลพระขาว และ กศน.ตำบลมหาพราหมณ์

ธนารักษ์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
นิเทศการพบกลุ่ม

๓๐ มกราคม ๒๕๕๔

 

              วันนี้ได้ไปนิเทศการพบกลุ่มของนักศึกษา การศึกษาพื้นฐานนอกระบบ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ณ กศน.ตำบลกบเจา กศน.ตำบลพระขาว และ กศน.ตำบลมหาพราหมณ์

 

      ได้แจ้งนักศึกษาเรื่อง

  • การหมดสิทธิ์สอบสำหรับนักศึกษาที่ขาดการติดต่อ/มาได้มาเรียน /ติดต่อไม่ได้/ ไม่ส่งงานตามที่ครูกำหนด

  • แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียน ในวันที่ ๑๒-๑๓  มีนาคม ๒๕๕๔  ส่วนรายละเอียดวิชาที่สอบ ดูรายละเอียดจากครู  และให้นักศึกษาได้เตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียน เช่น ดินสอ 2B ยางลบดินสอ ไปด้วย

  • การเก็บคะแนนระหว่างภาค จากการสอบกลางภาค และทำงานส่งตามที่ครูกำหนด

  • นักศึกษาที่จะจบในภาคเรียนนี้ ให้ไปขอตรวจสอบรายวิชาที่เรียนจบไปแล้ว และจำนวนหน่วยกิจกรรม กพช. ที่ กศน.อำเภอบางบาล เพื่อจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลัง

  • การดำเนินงานของ กศน.ตำบล ให้ช่วยกันพัฒนาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมรับการตรวจเยี่ยมจาก กศน.จังหวัด และศึกษานิเทศก์

 

 

      จากการนิเทศ พบ

  • ปัญหานักศึกษาบางคนมาเรียนสาย/ ไม่ได้มาเรียนเนื่องจากติดภารกิจ แต่จะมาขอรับงานจากครูในภายหลัง

  • ปัญหาด้านอุปกรณ์เครื่องเขียนของนักศึกษา บางคนไม่นำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย เมื่อครูสั่งงานให้ทำ ก็ไม่สามารถทำได้ ต้องไปรบกวนเพื่อน ครูต้องเน้นย้ำให้นักศึกษานำอุปกรณ์เครื่องเขียนมาด้วย หากไม่นำมาต้องมีมาตรการลงโทษบ้าง

 

  .............................................................................................

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอบางบาลความเห็น (5)

รับทราบการนิเทศ ขอให้กำลังใจครับ

เขียนเมื่อ 
  • นักเรียนเยอะดีจังเลยนะคะ
เขียนเมื่อ 

เขียนเมื่อ