ต้นกล้าขอน้อมนำพระราชดำรัส

เป็นหลักยึดในการทำเกษตร  ตามแนวทางพระราชดำรัส


หลังจากนำเสนอ :

พาชมเกษตรกรตัวอย่าง "ทำนาดำ ผลิตเมล็ดพันธุ์ แบบสวยเลือกได้ สร้างความมั่นคง บนวิถีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" (ตามไปชมได้ครับ)

 

ยังติดค้าง  บัญชี รายได้ และต้นทุนการทำนา

ในรอบแรก ของลุงกมล สังข์อ่อน  ครับ


ต้นทุนการผลิต รอบปัจจุบัน เริ่มปักดำเมื่อ 12 ธ.ค.53

ท่านที่สนใจ เยี่ยมชม ติดต่อได้ที่เเปลงนา ลุงมี เลยครับผม