เขาคูหาี

มีอะไรที่เขาคูหา

นี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามผู้อาวุโสในพื้นที่ของเราทราบดังนี้

ลำ น้ำคลองเคียนไหลผ่านลอดใต้ภูเขา ภายในภูเขาจึงมีสายน้ำย่อย หลายสาย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะขยายพันธ์สัตว์น้ำ เป็นแหล่งอนุบาลและหลบภัยของสัตว์น้ำอย่างดี พันธ์ปลาที่มี หากนับจากการบอกเล่ามากมายทั้ง ปลาช่อน ปลาช่อนไช ปลาโด ปลาลูกขาว ปลาทิง ปลาหลด ปลาโสด ปลาแหยง ปลาหมอ ปลาหมอเทศ ปลาโทง ปลาแก้มช้ำ ปลาขี้ขม ปลาดี่ ปลาดำสี ปลาหลาด ปลาโอน ปลาลูกแหยงขี้ไก่ ปลาบู่ ปลากด ปลาขอทราย ปลาผี ปลาไหลฯลฯ บัดนี้ บางชนิดหายไป หลายชนิดลดจำนวนลง เพราะแหล่งอยู่อาศัย แหล่งเพาะฟัก-อนุบาลหมดสิ้นไป ส่วนด้านบนภูเขาพันธุ์ไม้ กล้วยไม้ สัตว์ป่า ลิง ค่าง และนกหลายชนิดหายไปหมดสิ้นเช่นกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้าน นอกคอก นาความเห็น (0)