ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำอำเภอหลังสวน

ติดคุกแล้วเมื่อพ้นโทษออกไปยังได้วุฒิการศึกษาติดตัวมาด้วย

เรือนจำอำเภอหลังสวน  พัฒนาการศึกษาผู้ต้องขัง

          ฝ่ายการศึกษาฯ  เรือนจำอำเภอหลังสวน  ได้พัฒนาการศึกษาให้กับผู้ต้องขัง  โดยได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  จังหวัดชุมพร  (วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร  และ  วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน)  เข้าไปจัดการเรียนอาชีวศึกษา  ในระบบทวิภาคี  ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำ  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  และ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  " ติดคุกแล้วเมื่อพ้นโทษออกไปยังได้วุฒิการศึกษาติดตัวมาด้วย " นี้แหละที่เรียกว่าการพัฒนาคนให้มีคุณภาพกับเข้าสู่สังคม..

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรือนจำอำเภอหลังสวนความเห็น (0)