ประภารัตน์
นาง ประภารัตน์ แต อินเอก

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนในกศน.ตำบลนำเต้า


กิจกรรม กศน.ตำบลน้ำเต้า

๑. ปฏิบัติภารกิจในการประสานการจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  ตามแผนปฏิบัติงานกศน.ตำบลน้ำเต้า ให้กับกลุ่มเป้าหมายประชาชนตำบลน้ำเต้า(โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต) จำนวน  ๒๐  คน  โดยได้ประสานสถานที่  ,  วิทยากร  , ผู้เข้ารับการอบรม  วัน  เวลา   ดังนี้

          -  สถานที่        วัดคลองบุญ      หมู่  ๑  ตำบลน้ำเต้า

          -  วิทยากร/เนื้อหาหลักสูตร        พระอธิการสำรวย   สังวโร  เจ้าอาวาสวัดคลองบุญ

                                                นายปรีดา   ทองไพบูลย์   ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้า

          -  กลุ่มเป้าหมาย / วัน  เวลา       นายบุญส่ง   ฉิมพสุทธิ์    ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่  ๑  ตำบลน้ำเต้า

                                                วันที่  ๒๔  มกราคม  ๒๕๕๔

          ๒.  พิมพ์โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อขออนุมัติ , จัดพิมพ์คำสั่งคณะกรรมการดำเนินโครงการ , หนังสือเชิญวิทยากร , ประสานวัสดุอุปกรณ์ , อาหารเครื่องดื่ม

          ๓. ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการในการนำหนังสือที่ได้ปฏิบัติราชการเสร็จสิ้นแล้วเก็บเข้าแฟ้มตามงาน

หมายเลขบันทึก: 420904เขียนเมื่อ 17 มกราคม 2011 15:29 น. ()แก้ไขเมื่อ 8 พฤษภาคม 2012 12:23 น. ()สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี