การแต่งกายชุดปกติขาวของพนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 

           สำหรับบันทึกนี้  ผู้เขียนได้นำรูปภาพการแต่งกายชุดปกติขาว

ของพนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ประจำตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  มาแสดง

ตัวอย่างในการแต่งกายชุดปกติขาว ซึ่งพนักงานราชการทุกท่าน

สามารถใส่ได้ในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น  งานรับพระราชทาน ปริญญา

บัตร  งานเข้าเฝ้า ฯ เพื่อรับเสด็จ ฯ  งานเฉลิมพระชนมพรรษา 

(12  สิงหาคม) งานรับพระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์

ชั้นสายสะพาย  งานพระราชทานเพลิงศพ  ฯลฯ

 

 

พนักงานราชการประเภททั่วไป จะประดับอินทรธนูบนบ่า  2  ดอก

แต่ถ้าเป็นพนักงานราชการประเภทพิเศษ จะประดับอินทรธนูบนบ่า

3 ดอก  ตรงคอปกเสื้อทั้งสองข้าง จะติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่

ตนเองได้สังกัด  ในภาพข้างบน คุณสมทรง  ฤกษ์ทอง ได้สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ จึงติดเครื่องหมาย รูปตราเสมาธรรมจักร

สำหรับแพรแถบ ที่ระลึก ท่านที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควรติดแพรแถบที่ระลึก...

เนื่องจากเป็นการให้เกียรติและยกย่อง ชุดปกติขาว...

(เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของสำนักงานพระราชวัง แจ้งให้ทราบค่ะ)...

 

 

สำหรับกระดุม  หญิง ติด  3  เม็ด  ชาย เป็นกระดุมตราครุฑ 

ใช้ลักษณะ เช่นเดียวกับข้าราชการ...ถ้าหญิงมีผมยาวควรรวบผมไว้

ด้านหลัง หรือมวยผมเก็บไว้ให้เรียบร้อย  ไม่ให้มาปกไว้เพื่อบัง

เครื่องหมายที่แสดง สังกัดกระทรวงที่ตนเองสังกัดตรงปกเสื้อ...

 

 

 ศึกษารายละเอียด เรื่อง  "แพรแถบที่ระลึก"  ได้จากบล็อกด้านล่างนี้

http://gotoknow.org/blog/bussaya38/336314

 

 

ถ้าเป็นพนักงานราชการที่เป็นชาย  ติดกระดุมตราครุฑ  เช่นเดียวกับ

ข้าราชการ  จำนวน  5  เม็ด...

 

 

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  ติดอินทรธนูบนบ่าทั้งสองข้าง

เป็นไปตามเครื่องหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ติดกระดุม 3 เม็ดสำหรับหญิง

และสังกัดที่ติดที่ปกเสื้อทั้งสองข้าง

เป็นกระดุมตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ควรติดแพรแถบที่ระลึก  เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชู

ชุดปกติขาว...

 

 

สำหรับรองเท้าเป็นรองเท้าดำ หุ้มส้น...

 

 

สำหรับ หญิง ถ้าผมยาวควรรวบหรือมัดไว้ด้านหลัง...

 

 

พนักงานมหาวิทยาลัย

 

 

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ควรแต่งชุดสูทสากล

ของมหาวิทยาลัย (สีดำ) เสื้อเชิ้ต สีขาว สำหรับหญิงถ้ามีผมยาว

ควรรวบหรือมวยผมไว้ด้านหลัง

 

 

สำหรับรองเท้าใส่สีดำ  หุ้มส้น

 

       

ศึกษารายละเอียด เรื่อง  เครื่องหมายแสดงสังกัดที่พนักงานราชการ

แต่ละคนได้สังกัด  ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/kod081.pdf