การแต่งกายชุดปกติขาวของพนักงานราชการ

พนักงานมหาวิทยาลัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สำหรับบันทึกนี้ ผู้เขียนได้นำรูปภาพการแต่งกายชุดปกติขาว

ของพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ตลอดจนเจ้าหน้าที่

ประจำตามสัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มาแสดง

ตัวอย่างในการแต่งกายชุดปกติขาว ซึ่งพนักงานราชการทุกท่าน

สามารถใส่ได้ในงานพิธีการต่าง ๆ เช่น งานรับพระราชทาน ปริญญา

บัตร งานเข้าเฝ้า ฯ เพื่อรับเสด็จ ฯ งานเฉลิมพระชนมพรรษา

(12 สิงหาคม) งานรับพระราชทาน เครื่องราช อิสริยาภรณ์

ชั้นสายสะพาย งานพระราชทานเพลิงศพ ฯลฯ

พนักงานราชการประเภททั่วไป จะประดับอินทรธนูบนบ่า 2 ดอก

แต่ถ้าเป็นพนักงานราชการประเภทพิเศษ จะประดับอินทรธนูบนบ่า

3 ดอก ตรงคอปกเสื้อทั้งสองข้าง จะติดเครื่องหมายแสดงสังกัดที่

ตนเองได้สังกัด ในภาพข้างบน คุณสมทรง ฤกษ์ทอง ได้สังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ จึงติดเครื่องหมาย รูปตราเสมาธรรมจักร

สำหรับแพรแถบ ที่ระลึก ท่านที่ยังไม่ได้รับพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ควรติดแพรแถบที่ระลึก...

เนื่องจากเป็นการให้เกียรติและยกย่อง ชุดปกติขาว...

(เจ้าหน้าที่ส่วนหน้าของสำนักงานพระราชวัง แจ้งให้ทราบค่ะ)...

สำหรับกระดุม หญิง ติด 3 เม็ด ชาย เป็นกระดุมตราครุฑ

ใช้ลักษณะ เช่นเดียวกับข้าราชการ...ถ้าหญิงมีผมยาวควรรวบผมไว้

ด้านหลัง หรือมวยผมเก็บไว้ให้เรียบร้อย ไม่ให้มาปกไว้เพื่อบัง

เครื่องหมายที่แสดง สังกัดกระทรวงที่ตนเองสังกัดตรงปกเสื้อ...

ศึกษารายละเอียด เรื่อง "แพรแถบที่ระลึก" ได้จากบล็อกด้านล่างนี้

http://gotoknow.org/blog/bussaya38/336314

ถ้าเป็นพนักงานราชการที่เป็นชาย ติดกระดุมตราครุฑ เช่นเดียวกับ

ข้าราชการ จำนวน 5 เม็ด...

สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ติดอินทรธนูบนบ่าทั้งสองข้าง

เป็นไปตามเครื่องหมายที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ติดกระดุม 3 เม็ดสำหรับหญิง

และสังกัดที่ติดที่ปกเสื้อทั้งสองข้าง

เป็นกระดุมตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ควรติดแพรแถบที่ระลึก เพื่อเป็นการให้เกียรติและเชิดชู

ชุดปกติขาว...

สำหรับรองเท้าเป็นรองเท้าดำ หุ้มส้น...

สำหรับ หญิง ถ้าผมยาวควรรวบหรือมัดไว้ด้านหลัง...

พนักงานมหาวิทยาลัย

สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา ควรแต่งชุดสูทสากล

ของมหาวิทยาลัย (สีดำ) เสื้อเชิ้ต สีขาว สำหรับหญิงถ้ามีผมยาว

ควรรวบหรือมวยผมไว้ด้านหลัง

สำหรับรองเท้าใส่สีดำ หุ้มส้น

ศึกษารายละเอียด เรื่อง เครื่องหมายแสดงสังกัดที่พนักงานราชการ

แต่ละคนได้สังกัด ตามไฟล์ด้านล่างนี้...

http://gotoknow.org/file/bussayamas/kod081.pdf