เป้าหมายในการอ่านหนังสือ

Michael
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หนังสือเป็นบันทึกประสบการณ์ของบรรพชน เป็นผลึกแห่งภูมิปัญญา

          เป้าหมายในการอ่านหนังสือนั้น ! มิใช่เพียงเพื่อเพิ่มพูนความรู้เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการแสวงหาสัจธรรมและขัดเกลาอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงความประพฤติให้ถูกต้องเที่ยงตรงยิ่งขึ้น ถ้าหากคนคนหนึ่งอ่านหนังสือของปราชญ์เมธีแล้ว แต่ความประพฤติยังไม่สง่าผ่าเผย ไม่ทรงคุณธรรม ก็แสดงว่า คนคนนั้นเสียทีที่ได้ศึกษามา

                                                                                             หลิวเจิน

          หนังสือเป็นบันทึกประสบการณ์ของบรรพชน เป็นผลึกแห่งภูมิปัญญา อีกทั้งยังเป็นขุมทรัพย์ที่ขุดไม่สิ้นใช้ไม่หมด หนังสือคือ ผู้เปิดประตูไปสู่การศึกษาของชนรุ่นหลัง และเป็นตัวชี้นำทิศทางในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ภาษิตท่านว่า "ความรู้คือพลัง" ถ้าอยากมีความรู้ก็ต้องอ่านหนังสือ การอ่านหนังสือจึงเท่ากับเป็นการสะสมพลังเป็นสิ่งจำเป็นในการแสวงหาความรู้ ความอยู่รอดของมนุษย์

          ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เช่นทุกวันนี้ มีหนังสือใหม่ ๆ ตีพิมพ์ออกมามากมายเหลือเกิน เราคงไม่มีปัญญาอ่านหนังสือได้หมดทุกเล่ม อีกทั้งไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นด้วย แต่ทว่า เราควรสนใจปัญหาที่ว่าทำอย่างไรจึงจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการอ่านหนังสือ วิธีที่ง่ายที่สุดและชาญฉลาดที่สุดก็คือ ต้องเก็บรับเอาบทเรียนจากบรรพบุรุษ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาษิตพิชิตความสำเร็จความเห็น (1)

ยิ่งอ่านยิ่งมากความรู้ ต้องรณรงค์ให้สังคมไทยรักการอ่าน